U bent hier

Nieuwe LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie

11 mei, 2020

De LESA ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ geeft handreikingen voor het maken van praktische afspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheker over de zorg rondom de chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening. Deze LESA is opgesteld door een werkgroep van leden van het NHG, de V&VN en de KNMP.

Deze LESA vervangt de LESA Chronische medicatie bij astma/COPD & DM type 2. Hierbij is er speciale aandacht voor onder andere medicatieoverdracht, patiëntvoorlichting en het herhalen van chronische medicatie, al dan niet in een medicijnrol. De LESA biedt handvatten om de huidige knelpunten in kaart te brengen en om werkafspraken te maken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheker.

Programma Langer Thuis

Uitgangspunt zijn de verwachtingen, wensen en mogelijkheden van de patiënt. Het programma ‘Langer Thuis’ helpt ouderen om in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. Het maken van goede afspraken over de organisatie van zorg bij chronische medicatie levert een belangrijke bijdrage aan dit programma.

Verdiepende achtergrondinformatie

De LESA heeft de vorm van een interactieve PDF. Per onderwerp kan worden doorgeklikt naar relevante richtlijnen of verdiepende achtergrondinformatie. Ook vindt u een praktische checklist die u in uw praktijk of FTO kunt gebruiken om onderlinge afspraken te maken en op te volgen.

FTO-modules

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft aan de hand van deze LESA twee FTO-modules herzien: