U bent hier

Nieuwe generieke module biedt praktische tools bij vroege opsporing psychische klachten

22 februari, 2018

De Generieke module Vroege opsporing psychische klachten is beschikbaar en biedt huisartsen praktische tools bij het versterken van de psychische gezondheid van mensen met psychische klachten. Psychische klachten, ook zonder dat sprake is van een stoornis, komen veel voor en veroorzaken ziektelast en verminderd functioneren. Vroegtijdige bewustwording van de aard van psychische klachten en handreikingen om hiermee om te gaan, kunnen het beloop van psychische klachten positief beïnvloeden.

Huisarts Karin van Haaren licht in een korte video toe waar deze module op inspeelt: “Hoe sporen we mensen met psychische klachten op tijd op, zodat er vroeg hulp kan komen om erger te voorkomen?”

Op eigen kracht, ondersteuning waar nodig

Het uitgangspunt bij vroege opsporing van psychische klachten is, op eigen kracht waar het kan en met ondersteuning van professionele zorg als het nodig is. Naast de volwassen persoon zelf, spelen verschillende partijen een rol bij het versterken van de psychische gezondheid: de overheid, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgprofessionals, de bedrijfsgezondheidszorg en het sociale domein zoals lokale welzijnsorganisaties, wijkteams, ouderenzorg en de openbare gezondheidszorg (GGD-en).

Tools voor professionals

De generieke module biedt een aantal tools die zorgprofessionals en andere professionals in de wijk helpen om psychische klachten vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken, voorlichting te geven en de zelfzorg en sociale steun te versterken.

Tools uit de generieke module:

  • Het psychisch gezondheidsprofiel
  • Voorlichting
  • Keuzehulp
  • Overzicht van effectieve psychische gezondheid-bevorderende acties en interventies in de buurt

Online raadplegen

Raadpleeg de Generieke module Vroege opsporing psychische klachten in de database www.ggzstandaarden.nl.
Informatie voor patiënten en naasten uit de generieke module is opgenomen op Thuisarts.nl. Professionals kunnen hier naar verwijzen voor meer informatie over psychische klachten:

Ontwikkeling

Het NHG heeft deze generieke module ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals, patiënten en naasten. De module behoort tot de set kwaliteitsstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en gaat specifiek vooraf aan de Generieke module Psychische klachten in de huisartspraktijk, waarin de zorg van de huisarts en de poh-ggz voor mensen met psychische klachten is beschreven.