U bent hier

Nieuwe FTO-module Generieke Substitutie

8 april, 2016

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft in samenwerking met het NHG en de KNMP een nieuwe FTO-module Generieke substitutie geschreven.

Generieke substitutie is het onderling vervangen van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. In de praktijk kunnen bij het afleveren van ‘een ander doosje met medicijnen’ problemen bestaan die verschillen voor huisartsen, patiënten of apothekers. De FTO-Module Generieke Substitutie geeft aanknopingspunten voor het maken van gezamenlijke afspraken om deze problemen te voorkomen.

Verschillende modellen

De FTO-module legt uit wat het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars inhoudt en welke modellen zijn ontwikkeld in reactie op het preferentiebeleid; zoals het ‘pakjesmodel’, het IDEA model of het laagste- of historische prijsgarantiemodel. Zo wordt zichtbaar wie in de verschillende modellen bepaalt welk middel wordt afgeleverd en wie daarbij een belang heeft.

Goedkoper

De belangrijkste reden voor generieke substitutie is dat er bij geneesmiddelen van gelijke kwaliteit vaak goedkopere varianten beschikbaar zijn. Geschat wordt dat hierdoor, in combinatie met het preferentiebeleid, de besparing in Nederland op jaarbasis een half miljard euro bedraagt.

U kunt de FTO-module en bijbehorende presentatie na inloggen op de website van het IVM gratis downloaden.