U bent hier

Nieuwe adviezen atriumfibrilleren

17 mei, 2013

Onlangs is de herziene NHG-Standaard Atriumfibrilleren geautoriseerd. In deze standaard zijn richtlijnen voor het voorschrijven van nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) opgenomen. Geadviseerd wordt om deze niet voor te schrijven, tenzij er aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan.

Cumarinederivaten voor vrijwel alle 65-plussers

Vrijwel alle oudere (> 65 jaar) patiënten met atriumfibrilleren hebben nu een indicatie voor orale anticoagulantia; alleen bij mannen jonger dan 75 jaar en zonder cardiovasculaire comorbiditeit is antitrombotische medicatie niet geïndiceerd. Dit is gebaseerd op een inschatting van het risico op een ischemisch CVA bij patiënten met atriumfibrilleren dat wordt bepaald op basis van een nieuwe risicoscore, de CHA2DS2-VASc. Het verschil met de huidige CHADS2 risicoscore is dat vrouwelijk geslacht en vaatlijden nu ook als risicofactoren voor een trombo-embolie worden aangemerkt en dat een leeftijd > 75 jaar zwaarder weegt dan een leeftijd van 65-74 jaar.

Nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s): ‘Nee, tenzij…’

Bij een indicatie voor orale anticoagulantia gaat de voorkeur uit naar cumarinederivaten. De reden hiervoor is dat met cumarinederivaten jarenlange ervaring is opgedaan, terwijl er nog geen gegevens beschikbaar zijn over de effectiviteit en veiligheid van NOAC’s op de lange termijn, vooral bij patiënten met multimorbiditeit.

Overweeg NOAC’s alleen, indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • relatief jonge leeftijd (arbitrair < 80 jaar);
  • relatief weinig comorbiditeit;
  • een goede nierfunctie (GFR > 50 ml/min);
  • goede therapietrouw.

NOAC’s zijn absoluut gecontraïndiceerd bij:

  • patiënten met een mechanische kunsthartklep;
  • patiënten met een (tegenwoordig zeldzame) reumatische mitraalklepstenose.

Vergoeding NOAC’s

NOAC’s worden vooralsnog alleen vergoed bij voorschrift door een medisch specialist. Wanneer huisarts en patiënt kiezen voor een NOAC, zal de patiënt daarvoor (eenmalig en, zo nodig, daarna jaarlijks) een cardioloog moeten consulteren.

Acetylsalicylzuur niet meer aanbevolen

Ter preventie van een trombo-embolie bij atriumfibrilleren is acetylsalicylzuur alleen nog geïndiceerd bij een contra-indicatie voor orale anticoagulantia.

Beschikbaarheid standaard

De standaard zal in het augustusnummer van Huisarts en Wetenschap worden gepubliceerd en is vanaf dat moment openbaar. Vanwege de vele vragen die er zijn rondom de NOAC’s publiceert het NHG nu al de belangrijkste wijzigingen.