U bent hier

Nieuw NHG-webdossier: Organisatie van kwaliteit in de praktijk

3 oktober, 2017

Patiënten mogen van hun huisarts persoonlijke en kwalitatief goede zorg verwachten, die past bij hun specifieke situatie en die medisch-inhoudelijk actueel is. Dat vergt de inzet en systematische bewaking van de juiste mensen en middelen. Hoe kunnen huisartsen dat goed organiseren?

Het NHG ondersteunt zijn leden bij de organisatie en bewaking van goede kwaliteit van zorg binnen de huisartsenvoorziening.

Het webdossier ‘Organisatie van kwaliteit in de praktijk’ geeft een overzicht van de beschikbare ondersteuning. Elke praktijk kan, afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen of prioriteiten, zijn eigen accenten leggen en zijn eigen keuzes maken. Het dossier bevat onder meer nieuwsberichten, publicaties, praktijkorganisatorische richtlijnen, handleidingen, voorbeeldprotocollen en scholingen.

Patiëntenperspectief

Het dossier bevat actuele informatie over patiëntenquêtes, een belangrijke manier om de kwaliteit van zorg te bekijken vanuit het perspectief van de patiënt. Daarnaast vindt u in het dossier een overzicht van de kwaliteitsdomeinen van de huisartsvoorzieningen en de bijbehorende wettelijke verankering, professionele standaard en beschikbare ondersteuning. Ook bevat het dossier informatie over het werken in intercollegiale toetsgroepen.


Lees meer over de organisatie van de kwaliteit in de praktijk in het webdossier.