U bent hier

Nieuw: NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen

31 mei, 2017

Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met vragen over mogelijk (pre)maligne huidafwijkingen. Daarom is de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen ontwikkeld. De standaard geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en beleid van de meest voorkomende vormen van huidkanker. Daarnaast wordt aandacht besteed aan premaligne huidafwijkingen.

Stappenplan

In de standaard is een stappenplan opgenomen om het onderscheid tussen benigne en (pre)maligne huidafwijkingen te maken. Aan de hand van de kleur en het oppervlak bepaalt de huisarts tot welke groep differentiaaldiagnoses de huidafwijking van de patiënt behoort. Met behulp van kenmerken en afbeeldingen van (pre)maligne huidafwijkingen en relevante differentiaal diagnoses komt de huisarts tot een waarschijnlijkheidsdiagnose. Bij een sterk vermoeden van hoogrisico basaalcelcarcinoom, hoogrisico ziekte van Bowen, plaveiselcelcarcinoom, kerato-acanthoom of melanoom verwijst de huisarts naar de dermatoloog.

Histopathologisch onderzoek

Het is belangrijk dat de huisarts bij een vermoeden van een (pre)maligne huidafwijking histopathologisch onderzoek verricht, in de vorm van een stansbiopt, of bij een naevus, een diagnostische excisie. De histopathologische diagnose bepaalt het beleid ten aanzien van aanbevolen excisiemarge, mogelijkheid van niet-chirurgische behandeling of alsnog verwijzen. Histopathologisch onderzoek kan om twee redenen achterwege blijven.

Bij patiënten met actinische keratose, een basaalcelcarcinoom of de ziekte van Bowen, beide zonder hoogrisicokenmerken, kan de huisarts in veel gevallen de behandeling zelf uitvoeren. Ook periodiek zelfonderzoek van de patiënt krijgt de nodige aandacht, omdat recidieven en nieuwe uitingen van huidkanker hiermee tijdig worden opgespoord. Voor het uitvoeren van een stansbiopt is een instructiefilm beschikbaar.

Lees de hele standaard

Voor de kernboodschappen is een praktische film gemaakt.

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

De standaard is in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie tot stand gekomen om ervoor te zorgen dat het beleid aansluit bij het beleid in de tweede lijn.

Kennislacunes

Een overzicht van de kennislacunes en lopend huisartsgeneeskundig onderzoek met betrekking tot de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen kunt u hier vinden. 

Voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Alle bijbehorende voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl zijn aangepast en uitgebreid:

Huidkanker:

Moedervlekken

Scholing over verdachte huidafwijkingen

Bij dit praktische onderwerp is speciaal een blended learning ontwikkeld, bestaande uit een e-learning en een groepsnascholing (Stip-cursus). In de cursus is volop aandacht voor de praktische implementatie van de nieuwe richtlijn. Er wordt geoefend met de verschillende behandelingen, het biopteren en ook voorlichting geven over het beleid, zoals de 5 FU-therapie. Als voorbereiding op de groepsnascholing maakt u een e-learning bestaande uit twee onderdelen: theorie en behandeling bij een aantal patiënten met een verdachte huidafwijking op basis van de nieuwe standaard.

Bent u geïnteresseerd?

Meld u dan nu aan voor de StiP-cursus Verdachte huidafwijkingen op 4 oktober in Soest. De e-learning is beschikbaar vanaf eind augustus. Vanzelfsprekend houden wij u hierover op de hoogte.