U bent hier

Nieuw medicamenteus stappenplan in herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

22 november, 2021

De NHG-Standaard Diabetes mellitus 2 is herzien en bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeerhoogrisicopatiënten. Het advies is om bij deze patiënten eerder te starten met SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat deze bloedglucoseverlagende middelen voor een afname van de kans op hart- en vaatziekten zorgen.

Zeerhoogrisicopatiënten

Voor de definitie van zeerhoogrisicopatiënten is zoveel mogelijk aangesloten bij de omschrijving van die groep in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Het betreft:

  • mensen die al bekend zijn met een eerder doorgemaakte hart- of vaatziekte
  • mensen met enigszins gevorderde chronische nierschade
  • mensen met hartfalen

Het nieuwe stappenplan

De herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 adviseert om voortaan bij zeerhoogrisicopatiënten met diabetes en een HbA1c van > 53 mmol/mol de medicamenteuze behandeling te starten met een SGLT2-remmer. Als de patiënt een contra-indicatie heeft voor SGLT2-remmers kunt u uitwijken naar een GLP1-receptoragonist. Voeg bij onvoldoende effect van de eerste stap respectievelijk metformine en een GLP1-receptoragonist toe. Als vierde en laatste stap kunt u een middel uit een andere groep toevoegen. Met als belangrijke kanttekening dat de combinatie van een GLP1-receptoragonist en een DPP4-remmer niet zinvol is.

Toevoeging van SGLT2-remmer of GLP1-agonist aan bestaande medicatie

Behoort een patiënt tot (een van) de genoemde zeerhoogrisicopatiënten en is hij bekend met diabetes? Dan beveelt de standaard aan om een SGLT2-remmer (of bij contra-indicatie een GLP1-receptoragonist) toe te voegen aan de bestaande glucoseverlagende medicatie. Om hypoglykemieën te voorkomen is het raadzaam bij een HbA1c < 64 mmol/mol de dosering sulfonylureumderivaten en insuline te minderen of te stoppen.

> Naar de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 

NHG E-learning uitgebreid

Naar aanleiding van de huidige herziening van het medicamenteuze beleid is de NHG E-learning uitgebreid met een nieuw hoofdstuk over de behandeling van patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Eerder dit jaar werd onderdeel 3 van deze e-learning al gedeeltelijk herschreven in verband met de herziening van het niet-medicamenteuze beleid. Het aantal accreditatiepunten voor deze e-learning is verhoogd naar 2,5 punten.

De e-learning behandelt met praktische casuïstiek diagnostiek en beleid bij patiënten met diabetes mellitus type 2 zoals u ze in de spreekkamer of op de huisartsenpost kunt tegenkomen.

Heeft u een abonnement op onze NHG E-learnings?

Dan staat de e-learning voor u klaar in uw nieuwe NHG-Leeromgeving. U maakt de e-learning waar en wanneer u maar wilt.

> Naar de e-learning in uw nieuwe NHG-Leeromgeving

Heeft u geen abonnement?

Bestel de e-learning (met ledenkorting) dan via de NHG-Winkel. Of kies voor ons abonnement NHG E-learnings. Dan staat er direct een bibliotheek met geactualiseerde e-learnings voor u klaar.

> Bestel de e-learning (met ledenkorting) via de NHG-Winkel

FTO-materialen

Het IVM heeft de FTO- materialen Diabetes mellitus type 2 herzien.

H&W-podcast

De H&W-podcast over de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is te beluisteren via uw favoriete podcastkanaal of via de website van huisartspodcast.nl. 

Patiënteninformatie op Thuisarts.nl

De patiënteninformatie op Thuisarts over diabetes is herzien en aangevuld.

Nieuw is de tekst Ik gebruik medicijnen bij diabetes type 2 en een ziekte van hart, bloedvaten of nieren.

De volgende teksten zijn herzien:         

Ook de overige teksten over diabetes type 2 zijn aangepast aan de wijzigingen in de standaard.

Boek Protocollaire Diabeteszorg editie 2021/2022

In dit boek is de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 uit 2021 uitgeschreven in gedetailleerde praktijkgerichte protocollen. Tegelijk worden aanwijzingen gegeven voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen over de vraag in welke gevallen zij zelfstandig kunnen werken, en wanneer zij moeten overleggen met een arts.

De zevende druk is opnieuw een samenwerking tussen Stichting Langerhans en het NHG en wordt februari 2022 verwacht. Via de NHG-Winkel kunt u het boek dan bestellen.

Kennislacunes

Bekijk de kennislacunes van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard.