U bent hier

Nieuw: indicatoren over chronische nierschade

7 oktober, 2019

De NHG-standaard Chronische nierschade die in 2018 verschenen is, geeft handvatten voor het onderzoek naar Chronische nierschade en de behandeling daarvan in de huisartsenpraktijk.

Toch blijven veel huisartsen chronische nierschade een lastig onderwerp vinden en lukt het niet altijd om een passend beleid in te zetten. Daarom heeft het NHG nieuwe indicatoren over chronische nierschade uitgebracht die hierbij helpen: door nierschade bij risicogroepen op te sporen en door na te gaan of patiënten het juiste beleid krijgen.

Nierschade bij risicogroepen

Vooral hypertensie, diabetes mellitus type 2 en atherosclerotisch vaatlijden veroorzaken chronische nierschade. Van de patiënten met chronische nierschade heeft ongeveer de helft een verminderde nierfunctie en de andere helft verhoogde albuminurie.  Een deel van de patiënten heeft een combinatie van beide. De behandeling voor deze groepen verschilt: Voor alle patiënten met nierschade is het van belang om te letten op de zout-inname en de bloeddruk. Bij nierfunctiestoornissen is het essentieel om ook aandacht te hebben voor medicatiebewaking. Bij albuminurie en hypertensie is het gebruik van RAS-remming belangrijk.

Inzetten bij intern kwaliteitsbeleid

Met behulp van de nieuwe indicatoren krijgt de huisarts een totaalbeeld van het voorkomen van chronische nierschade in de praktijk en de kwaliteit van de behandeling hiervan. InEen heeft een deel van deze NHG-indicatoren geselecteerd als innovatie-set zodat hierover een landelijke benchmark gaat komen. U kunt als u dat wilt deze nieuwe NHG-indicatoren, of de selectie van InEen, inzetten bij het interne kwaliteitsbeleid van uw praktijk. Zo kunt u extra aandacht geven aan de behandeling van chronische nierschade.

Vragen of meer informatie?

Mevrouw M.F. Zonneveld, Wetenschappelijk medewerker Programma Informatisering Huisartsenzorg, e-mailadres: M.Zonneveld@nhg.org.

De indicatoren zijn te vinden op https://www.nhg.org/themas/artikelen/indicatoren.