U bent hier

Nieuw boek over Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

15 mei, 2017

Op donderdag 11 mei j.l. is dit boek met de nieuwste inzichten op gebied van palliatieve zorg overhandigd aan Rob Dijkstra. De zorg en begeleiding in de laatste levensfase van uw patiënten vergen specifieke kennis en vaardigheden in de hele breedte van uw vak. Om u daarbij optimaal te ondersteunen is nu dit nieuwe boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk beschikbaar.

Dit boek sluit aan op de praktijk van alledag en gaat dieper in op uw sleutelrol in deze fase:

  • Wat gebeurt er bij uw patiënt en zijn naasten?
  • Waar en op welke manier kunt u ondersteuning bieden?

In het boek komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • aandacht voor alle dimensies van leven, lijden en afscheid nemen;
  • medisch-inhoudelijke informatie over diagnostiek en behandeling van symptomen;
  • ziekte-overstijgende onderwerpen, zoals palliatieve sedatie, euthanasie en rouw.

Kortom, een onmisbaar boek voor de huisarts, gebaseerd op de Richtlijnen Palliatieve zorg van IKNL en het NHG-Standpunt Palliatieve zorg. Als NHG-lid betaalt u voor deze uitgave slechts € 45,00, inclusief gratis e-book met stappenplannen en protocollen. Bestel het vandaag nog en lever goede zorg aan uw patiënt!