U bent hier

Nieuw bewijs over effecten van tamsulosine bij urinesteenlijden

4 mei, 2017

Een recent verschenen systematisch literatuuronderzoek (Hollingsworth 2016) concludeert dat tamsulosine kan zorgen voor een snellere steenlozing en minder pijn. Deze conclusie is niet in lijn met de huidige NHG Standaard Urinesteenlijden, waarin wordt geconcludeerd dat tamsulosine waarschijnlijk geen klinisch relevante voordelen biedt.

Op dit moment wordt er met een internationale werkgroep gewerkt aan het formuleren van een aanbeveling over tamsulosine bij urinesteenlijden voor eerstelijnspatiënten op basis van het systematische literatuuronderzoek van Hollingsworth. De resultaten van deze werkgroep, waar het NHG deel van uit maakt, worden na de zomer verwacht. Vervolgens zal het NHG boordelen of de aanbeveling die is geformuleerd door deze werkgroep generaliseerbaar is naar patiënten met urinesteenlijden in de Nederlandse eerste lijn en of aanpassing van de NHG-Standaard nodig is.