U bent hier

Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

2 juli, 2018

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Een nieuw afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden.

Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode 2015 met een vijftal afwegingsvragen. Hiernaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is, want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook beschrijft het afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Eerder in beeld

Met een melding wordt de hulpverlening niet per definitie overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis, al dan niet door Veilig Thuis of anderen opgepakt. Het afwegingskader besteedt aandacht aan de wijze waarop de arts na een melding samen met Veilig Thuis kan vaststellen wie effectieve hulp kan bieden of organiseren. De verwachting is dat de informatiepositie van Veilig Thuis met het afwegingskader zal verbeteren en dat Veilig Thuis daardoor beter en eerder in staat is structurele patronen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te herkennen en te helpen doorbreken.

Afwegingskader vanaf 1 januari 2019 verplicht

Vanaf 2 juli kunnen artsen gaan werken met het afwegingkader. Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht. De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2015) wordt voor die tijd geactualiseerd. In de meldcode zal ook informatie worden opgenomen over bijzondere vormen van geweld, zoals mensenhandel en ouderenmishandeling. Het herziene stappenplan met het afwegingskader in stap 5 is tot die tijd tijdelijk als addendum toegevoegd aan de huidige KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Suggesties welkom!

In de periode juli - december 2018 is er ruimte om het afwegingskader te optimaliseren. De KNMG nodigt artsen uit om suggesties en verbeterpunten door te geven voor een optimale toepassing van het afwegingskader in de praktijk. Dit kan door een mail te sturen naar: afwegingskader@fed.knmg.nl.

Ook in politiek hoog op agenda

Op 2 juli zal de KNMG het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld namens het cluster artsencoalitie officieel aanbieden aan Minister Hugo de Jonge. Hij presenteerde onlangs zijn actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Het afwegingskader van het cluster artsencoalitie levert hier een bijdrage aan. Ook heeft de artsencoalitie vanuit haar kennis van de praktijk punten ingebracht voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 21 juni 2018 over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In deze position paper pleit de artsencoalitie voor:

  • optimalisering van de samenwerking artsen en Veilig Thuis: goed functioneren Veilig Thuis cruciaal voor het effect van het afwegingskader op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld; 
  • stimulering van goede verbindingen tussen de jeugdgezondheidszorg en sociale wijkteams en jeugdteams; 
  • het beschikbaar stellen van voorzorg aan jonge ouder(s) in elke Nederlandse gemeente. 

Cluster artsencoalitie

Het afwegingskader is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS door het ‘Cluster’ artsencoalitie. Dit cluster bestaat uit KNMG, AJN, LHV, NVK, NVSHA, NVvP, VVAK, NVKG, NHG en KNMT en als meelezers InEen, NVvH, NVKC kinderchirurgie, NVT, FMG en Verenso.

Zie ook

KNMG – nieuwsbericht Cluster artsencoalitie in actie tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

KNMG-factsheet Afwegingkader

KNMG-dossier Kindermishandeling en huiselijk geweld

Informatie voor publiek/patiënten op Thuisarts.nl: Huiselijk geweld en Kindermishandeling