U bent hier

NHG voorstander van e-consult met eigen huisarts

14 februari, 2014

In de media wordt volop reclame gemaakt voor de nieuwe site en app Constamed. Wij hebben begrepen dat patiënten hiermee niet-urgente medische vragen kunnen stellen aan zowel de eigen huisarts als aan onbekende huisartsen. Het NHG staat op zich positief ten opzichte van digitaal contact tussen de patiënt en huisarts. Echter, daarbij is noodzakelijk dat de kernwaarden van goede huisartsgeneeskunde zijn gewaarborgd. Het NHG betwijfelt of dit het geval is bij e-consulten met een onbekende huisarts.

De combinatie van generalistische, persoonsgerichte en continue zorg vormen de kern van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskunde (zie NHG-Standpunt Kernwaarden Huisartsgeneeskunde). Persoonsgerichte en continue zorg betekent dat er een langdurige relatie is tussen de patiënt en zijn/haar huisarts en dat die huisarts goed op de hoogte is van de medische en persoonlijke achtergronden van de patiënt. De huisarts kan hiermee rekening houden bij een nieuw gezondheidsprobleem. Als huisarts en patiënt elkaar kennen bevordert dat de kwaliteit van zorg. Daarom is het NHG voorstander van e-consult, mits met de eigen huisarts.

Checklist e-consult

Nieuwe initiatieven gericht op het stimuleren van digitaal en veilig contact tussen patiënt en eigen huisarts juicht het NHG toe. Een goed e-consult voldoet echter aan enkele belangrijke randvoorwaarden. Gaat u als huisarts met het e-consult aan de slag, kijk dan naar de NHG-checklist, die is afgeleid van de richtlijn KNMG richtlijn online arts-patiënt contact.

  • Start alleen bij een bestaande behandelrelatie een e-consult: dit betekent dat de patiënt ingeschreven moet zijn in de praktijk, u de patiënt bij voorkeur al eens heeft gezien en dat u beschikt over een dossier.
  • Maak onderscheid tussen geschikte en ongeschikte onderwerpen voor een e-consult.
  • Zorg voor goede voorlichting aan patiënten die van een e-consult gebruik gaan maken. Het gaat dan onder meer over de werking, doorloop/responstijd en afhandeling van uw vraag.
  • Van e-consulten dient u een afschrift in uw HIS op te nemen.
  • Waarborg dat u de patiënt met wie u een e-consult voert, kunt identificeren. Het inmiddels veel gebruikte DigID is daarbij een goed hulpmiddel.
  • Bescherm de gegevens die via een e-consult worden uitgewisseld, net zoals u dit zou doen als met het “gewone” medische dossier.
  • Beveilig de gegevens uitgewisseld via een e-consult op afdoende wijze. In de praktijk komt dit er op neer dat er géén gegevens via e-mail mogen worden uitgewisseld. Een website of app die werken met een versleutelde verbinding en sterke beveiliging voldoen beter.

Toegankelijkheid en service

E-health kan bijdragen aan de toegankelijkheid en service van de eigen huisarts(enpraktijk), de informatievoorziening en de ondersteuning van de zorg. Veel huisartsen bieden al de mogelijkheid tot e-consult via de website van de praktijk.

Meer informatie