U bent hier

NHG steunt Manifest

13 maart, 2015

Het NHG onderschrijft het manifest ‘Het roer moet om!’. Het roer mag om naar meer vertrouwen in de kernkwaliteiten van de huisarts.

Het NHG ziet het manifest ‘Het roer moet om!’ als een signaal van de beroepsgroep om de kernwaarden van goede huisartsenzorg –  generalistisch, persoonsgericht en continue – bovenaan te plaatsen. Het verzamelen van data is bedoeld om inzicht te krijgen in de eigen kwaliteit en niet voor de zorginkoop of om marktwerking te stimuleren.

Bestuursvoorzitter Rob Dijkstra schreef begin deze maand de toepasselijke column Vertrouwensbalans. Daarin spreekt hij van een ‘performance infarct’: “je komt niet aan je eigenlijke werk toe door alle verplichte secundaire handelingen. En waarom is dat eigenlijk? Om te controleren of we alles wel doen? Of om te voldoen aan onze contractverplichtingen en zorgverzekeraars in staat te stellen onderscheidend in te kopen?”

Het uiteindelijke doel van onze huisartsenzorg is optimale patiëntenzorg. Alle middelen en administratieve handelingen die ingezet worden in het zorgproces, zijn aan dit doel ondergeschikt. De oproep in het pleidooi om vertrouwen te tonen in de deskundigheid van de beroepsgroep onderschrijft het NHG van harte.

Wij steunen ‘Het roer moet om!’
www.hetroermoetom.nu