U bent hier

NHG-Standaard Schouderklachten herzien

15 oktober, 2019

De NHG-Standaard Schouderklachten is herzien. De indeling in drie typen schouderklachten is aangepast. Ook is de plaats van echografie verduidelijkt.

Nieuwe indeling schouderklachten

In de vernieuwde standaard is de indeling in 3 typen schouderklachten aangepast om aan te sluiten bij de terminologie die orthopeden en fysio- en oefentherapeuten gebruiken. We onderscheiden de volgende driedeling:

  • Subacromiaal pijnsyndroom (SAPS)
  • Glenohumerale gewrichtsklachten
  • Overige schouderklachten (hieronder vallen nekklachten met bijkomende schouderklachten, aandoeningen van het acromio- of sternoclaviculaire gewricht en instabiliteit van het glenohumerale gewricht)

Wanneer echografie?

Bij een eerste episode van niet-traumatische schouderklachten wordt echografie in de eerste drie maanden niet aanbevolen. Overweeg echografie bij SAPS-klachten die na drie maanden nog persisteren, ondanks adequate conservatieve behandeling (analgetica, oefentherapie en/of corticosteroïdinjectie). Echografie is dan vooral van belang om vast te stellen of er een ruptuur of calcificaties te zien zijn. Hiervoor zijn namelijk andere behandelingen mogelijk. Alle overige echografische diagnosen hebben geen consequenties voor het gevoerde conservatieve beleid.

Kennislacunes

De kennislacunes van deze standaard zijn hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard. Of bekijk het complete overzicht van kennislacunes en lopende huisartsgeneeskundige onderzoeken.

Nascholing

De PIN Schouderklachten verschijnt naar verwachting in januari 2020. Wilt u daarnaast uw praktische kennis over injectietechnieken verbeteren? Meld u dan aan voor de NHG StiP-cursus Verrichtingen 1: Injectietechnieken.

Thuisarts.nl

De patiënteninformatie op Thuisarts.nl over schouderklachten is geactualiseerd en aangevuld: