U bent hier

NHG-Standaard Duizeligheid herzien

5 juli, 2017

De uit 2002 daterende NHG-Standaard Duizeligheid is inhoudelijk herzien. Het beleid bij spoedeisende klachten maakt deel uit van de herziene standaard. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan duizeligheid bij ouderen.

NHG-Standaard Duizeligheid

Spoedeisende klachten

De meeste duizeligheidsklachten hebben een gunstige prognose, maar er kan een ernstige onderliggende aandoening zijn. In de herziene standaard staat daarom duidelijk bij welke duizeligheidsklachten de huisarts de patiënt met spoed moet beoordelen of direct dient te verwijzen. Het gaat dan bijvoorbeeld om neurologische uitval (beroerte) of aanwijzingen voor een ernstige hartritmestoornis.

Duizeligheid bij ouderen

Er worden drie vormen van duizeligheid onderscheiden: draaiduizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en bewegingsonzekerheid. Als er geen eenduidige diagnose kan worden gesteld, wordt de term aspecifieke duizeligheid gebruikt. Dit komt vooral voor bij oudere patiënten. Vaak houden de klachten bij deze groep patiënten lang aan. Het advies is om niet te zoeken naar één onderliggende oorzaak, maar verschillende factoren die mogelijk aan de klachten bijdragen na te gaan en te reduceren om de ervaren beperkingen te verminderen.

Nieuw: Head Impulse Test en vestibulaire migraine

De Head Impulse Test (HIT) kan helpen om het onderscheid tussen een centrale of perifere oorzaak van draaiduizeligheid te maken. Nieuw is ook de bespreking van vestibulaire migraine: aanvalsgewijze duizeligheid bij een voorgeschiedenis van migraine. De behandeling is gebaseerd op de behandeling van migraine en bestaat uit behandeling van de migrainehoofdpijn en misselijkheid. 

Meer aandacht voor Epley-manoeuvre

De Epley-manoeuvre heeft in deze herziening een prominentere plaats gekregen als mogelijke behandeling van positiedraaiduizeligheid. Na toepassing van de manoeuvre verminderen de klachten bij meer dan de helft van de patiënten.

Voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

De informatie op Thuisarts over duizeligheid is aangepast en uitgebreid.  Over dit onderwerp bestaan de volgende teksten:

Duizeligheid

Licht gevoel in het hoofd

Draaiduizeligheid                                     

Ziekte van Ménière                                  

Positieduizeligheid (BPPD)

Evenwichts-migraine (vestibulaire migraine)

Neuritis vestibularis

E-learning over duizeligheid

De PIN gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Duizeligheid verschijnt begin oktober 2017.

FTO-module

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft een FTO-module over duizeligheid ontwikkeld. Deze module is in samenwerking met het NHG en de KNMP ontwikkeld.