U bent hier

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

20 september, 2018

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op drie punten aangepast.

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op drie punten aangepast. Er is een wijziging in het screeningsinterval op diabetische retinopathie. Wanneer er tweemaal achtereen bij screening geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. Daarnaast is de noot over insuline degludec geactualiseerd. De aanbeveling over insuline degludec is niet gewijzigd. Ten slotte zijn de vergoedingsvoorwaarden van GLP-1-receptoragonisten verruimd, zodat de huisarts deze middelen nu ook kan voorschrijven.

In juni 2018 werd de vierde (partiële) herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gepubliceerd. Het medicamenteuze stappenplan is daarin op enkele punten aangepast. De  belangrijkste wijziging is dat gebruik van DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten overwogen kan worden als alternatief voor (intensiveren van) insuline bij een HbA1c < 15 mmol/mol boven de streefwaarde, als spuiten en zelfcontrole moeilijk uitvoerbaar zijn of als het vermijden van hypoglykemieën van groot belang is. De rest van het stappenplan is toen eveneens opnieuw beoordeeld, waaronder de plaatsbepaling van NPH-insuline ten opzichte van de langwerkende insulineanalogen.

Kernboodschappen NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

  • Doel van de behandeling is het voorkómen en behandelen van klachten en complicaties zoals (toename van) hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retino- en neuropathie.
  • Geef elke patiënt regelmatig educatie en leefstijladviezen (niet roken, goede voeding, gewichtsbeheersing, voldoende bewegen).
  • De streefwaarde van het HbA1c is afhankelijk van de leeftijd, behandeling en ziekteduur. Bij (kwetsbare) ouderen is de HbA1c-streefwaarde in het algemeen hoger.
  • Metformine, sulfonylureumderivaten (bij voorkeur gliclazide) en insuline zijn de belangrijkste middelen bij de behandeling van type-2-diabetes. Schrijf de overige bloedglucoseverlagende middelen alleen op indicatie voor.
  • De indicatie voor een antihypertensivum en een statine wordt gesteld volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement.
  • De zorg voor type-2-diabetespatiënten wordt in toenemende mate geïndividualiseerd wat betreft de te behalen streefwaarden en controlefrequenties.

Keuzetabel op Thuisarts.nl

Ook de informatie op Thuisarts.nl is aangepast. Nieuw op Thuisarts.nl: de keuzetabel diabetes mellitus type 2, gebaseerd op de NHG-Standaard. Deze tabel ondersteunt u en patiënten om de behandelmogelijkheden te bespreken.

Onder de titel: Diabetes mellitus type 2 is alle patiënteninformatie terug te vinden met subpagina’s:

Nieuw: Protocollaire Diabeteszorg editie 2018/2019

Verbeter het spreekuur diabeteszorg volgens de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 met het boek Protocollaire Diabeteszorg. In het boek zijn vooral de teksten uit de standaard kort samengevat en waar mogelijk ondersteund met beslisbomen. Tegelijk geeft het boek aanwijzingen voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen over de vraag in welke gevallen zij zelfstandig kunnen werken, en wanneer zij moeten overleggen met een arts. Bestel snel en gemakkelijk in de webwinkel.

Protocollaire Diabeteszorg is een uitgave van Langerhans in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

PIN vanaf oktober beschikbaar

In oktober is de nieuwe PIN Diabetes mellitus type 2 beschikbaar. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard. Het geactualiseerde stappenplan komt uitgebreid aan bod.

PIN-abonnees vinden vanaf oktober 2018 de PIN in hun leeromgeving. Niet-abonnees kunnen deze PIN los aanschaffen in de webwinkel.