U bent hier

NHG spreekt zich uit over NZa - adviezen

4 juli, 2012

Het NZa heeft onlangs twee adviezen naar de minister gestuurd die belangrijk zijn voor de besluitvorming over de bekostiging en inrichting van de huisartsenzorg. Het betreft het advies ‘Bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg’ en ‘Zorg op de juiste plek en substitutie’.

Het NHG heeft op 5 juni gereageerd op een conceptversie van het NZa-advies over de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg en geïntegreerde zorg.

In reactie op het concept advies ‘Zorg op de juiste plek en substitutie’ onderstreept het NHG het belang van een sterke, ongedeelde poortwachterfunctie van de huisarts.
In aanloop naar deze adviezen heeft het NHG haar visie schriftelijk en mondeling bij de NZa naar voren gebracht. Daarbij heeft het NHG de aandacht gevestigd op de positie van de huisarts in het zorgstelsel, de zorginhoud, de organisatie, samenwerking en taakherschikking.
De definitieve NZa-adviezen zijn te vinden op de NZa-website.