U bent hier

NHG publiceert vernieuwd HIS-Referentiemodel

6 februari, 2019

Het HIS-Referentiemodel van het NHG, dat beschrijft wat elk HIS zou moeten kunnen, is vernieuwd. Huisartsen kunnen in dit model terugvinden wat ze van hun HIS mogen verwachten.

U kunt in het HIS-Referentiemodel 2018 zien wat u van uw HIS mag verwachten als uw softwareleverancier aan alle functionaliteitseisen van dit model voldoet.

NHG, LHV, HIS-gebruikersverenigingen en InEen stimuleren synchrone implementatie van deze functionaliteitseisen in de verschillende HIS’en. Hiertoe actualiseren zij jaarlijks de lijst met aanbevelingen voor implementatie. HIS-software leveranciers kunnen deze lijst gebruiken voor het vaststellen van hun ontwikkelagenda.

Nieuwste wijzigingen

De nieuwste versie van het HIS-Referentiemodel beschrijft handige overzichten, waarmee u op 1 scherm samenhangende informatie kunt zien die in werkelijkheid verspreid in het HIS staat opgeslagen.

 • Overzicht Medische samenvatting:
  de állerbelangrijkste gegevens voor de zorg.
  U kunt dit snel raadplegen bij een patiënt die u niet zo goed kent.
 • Overzicht Uitwisseling:
  de patiëntinformatie die is geselecteerd voor digitale uitwisseling in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld met de huisartsenpost.
  De patiënt heeft het recht te verzoeken om informatie af te schermen. Dit overzicht maakt het eenvoudiger om hierover met de patiënt in gesprek te gaan.

Ook het bestaande Overzicht Medicatie is uitgebreid. U kunt nu volgens het HIS-Referentiemodel ook informatie vastleggen over medicatie die u zelf toedient in de praktijk (zoals vaccinaties of de prikpil) en over zelfzorgmedicijnen die de patiënt gebruikt.

De website van het HIS-Referentiemodel geeft een compleet overzicht van nieuwe onderdelen, en updates van bestaande onderdelen.

Waarvoor gebruikt u het model?

Het NHG ontwikkelt het HIS-Referentiemodel voortdurend verder, aan de hand van veranderingen in de huisartsenzorg en vragen en behoeften van gebruikers. Implementatie van de aanpassingen in de HIS’en maakt het huisartsen gemakkelijker om de steeds uitgebreider wordende patiëntendossiers te onderhouden. Het moment waarop deze handige vernieuwingen in een specifiek HIS zichtbaar worden, is afhankelijk van de ontwikkelagenda van uw leverancier.

Huisartsen die tegen beperkingen van hun HIS aanlopen, kunnen in het HIS-Referentiemodel lezen of het NHG hiervoor al een standaardoplossing heeft bedacht. Zo nodig kunt u gericht informeren bij uw leverancier wanneer deze oplossing wordt toegevoegd aan uw HIS.

NHG, huisarts en ICT

Het NHG ondersteunt huisartsen op ICT-gebied:

 • ontwikkeling en onderhoud van ICT-richtlijnen, zoals het HIS-Referentiemodel
 • praktische hulpmiddelen voor ICT in uw praktijk, zoals NHG-Formularium en indicatoren voor intern kwaliteitsbeleid

Meer weten?

Dr. Erica Bastiaanssen (NHG, senior medewerker Programma Informatisering Huisartsenzorg): E.Bastiaanssen@nhg.org