U bent hier

NHG-Praktijkaccreditering gaat kwaliteitsnormen aanpassen

23 mei, 2019

De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) wordt steeds eenvoudiger, efficiënter en gebruiksvriendelijker. Na de introductie van de driejaarlijkse hercertificering volgt nu een herziening van de kwaliteitsnormen. Vanaf 2020 verandert hierdoor de inhoud van de NPA-audit. De NPA sluit hiermee aan op de recent gepubliceerde visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van LHV, NHG en InEen.

Het doel is te komen tot een goede balans tussen ‘vinken en vonken’: balans tussen stimuleren van het zijn van een lerende organisatie en laten zien dat de praktijk verantwoorde zorg levert. Om te komen tot de nieuwe kwaliteitsnormen heeft de NPA een plan van aanpak opgesteld.

Ondersteuning

NPA gaat de nieuwe NHG-Praktijkaccreditering vanaf begin 2020 aanbieden. Het College van Deskundigen, waarin onder andere NHG, LHV, VPH en InEen zitting hebben, ondersteunt deze verandering. Het NHG biedt praktische ondersteuning door middel van de webpagina Ondersteuning voor uw NHG-Praktijkaccreditering.

Anders verantwoorden

InEen, LHV en NHG trekken ieder vanuit hun eigen achtergrond samen op bij het realiseren van het kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg. Zij helpen hun leden bij de implementatie van de visie ‘Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg’ met verschillende ondersteunende producten en documenten. NPA heeft tijdens de presentatie van de visie aangegeven deze te zullen volgen bij de geplande aanpassing van de kwaliteitsnormen.

Een belangrijke verandering in de visie is de verschuiving van ‘verantwoording afleggen’ naar ‘verantwoordelijkheid nemen’ voor kwaliteit. Dit is in lijn met het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Blijk van vertrouwen. Anders verantwoorden voor goede zorg’. Het advies van de RVS luidt: ’Het initiatief moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen. Daarmee komt verantwoorden in het teken te staan van het verbeteren van zorg en ondersteuning.”

Voortaan staat ‘samen leren en verbeteren’ centraal. Samen leren vormt de kern van het kwaliteitsdenken.

Meer informatie