U bent hier

NHG ondertekent Nationaal Programma Preventie

5 februari, 2014

Vandaag was het startschot van Alles is Gezondheid, het Nationaal Programma Preventie van VWS. Met het ondertekenen van een ‘pledge’ betuigt bestuursvoorzitter Rob Dijkstra namens het NHG steun aan dit programma.

Gezonder en vitaler Nederland

Alles is gezondheid is het nationale programma waarin het rijk, gemeenten, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties afspraken maken en gezamenlijk een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

In de pledge (pdf) (een 'plechtige belofte')  ‘Preventie in de huisartsenpraktijk’ onderschrijft het NHG de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie, omdat deze goed aansluiten op de ambities op het gebied van preventie uit de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022.

Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Samen met het Centrum Gezond Leven van het RIVM werken aan wijkgerichte preventie, gericht op het beter verbinden van preventie in de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid. Hiertoe zal het NHG samen met de partners in dit project (LHV, Pharos) netwerkbijeenkomsten organiseren waarin goede praktijkvoorbeelden (best practices) worden uitgewisseld en als basis voor verdere uitrol worden gebruikt.
  • Bijdragen aan de Integrate-studie naar de (kosten)effectiviteit van het PreventieConsult CardioMetabool Risico en de implementatie daarvan in de praktijk.
  • Ondersteunen van huisartsen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek in het algemeen, en het recent gestarte bevolkingsonderzoek darmkanker in het bijzonder.


 

Meer achtergrondinformatie over Alles is gezondheid.