U bent hier

NHG ondertekent Green Deal

12 oktober, 2018

Op 10 oktober 2018 heeft het NHG samen met 131 partijen de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ ondertekend. Met de Green Deal Zorg zijn er afspraken gemaakt om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

De eerste Green Deal – 2015: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ - een initiatief van het Milieuplatform Zorg - heeft een brede beweging in gang gezet. Steeds meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verder verduurzamen van de zorgsector.  

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst

De nieuwe Green Deal spitst zich toe op vier concrete doelen: terugdringen van CO2-uitstoot, circulair werken, schoner water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten, cliënten en zorgmedewerkers. Met de ondertekening van de Green Deal spreekt het NHG de intentie uit om, in samenwerking met de LHV die ook tekende, te inventariseren welke behoeften onze leden hebben bij het verduurzamen van hun praktijk en praktijkvoering en ze daar vervolgens bij te ondersteunen met praktische informatie en hulpmiddelen.

Veel ondersteuning

Landelijke en lokale overheden, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen hebben zich aangesloten bij de nieuwe Green Deal. Elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden ondersteunen zij de verduurzaming van zorgorganisaties. Zo gaan de ministeries zich inspannen om belemmeringen weg te nemen in wet- en regelgeving, als die het behalen van de doelstellingen van de Green Deal in de weg staan. Daarnaast is er een groot aantal bedrijven die producten en diensten leveren waarmee de doelstellingen van de Green Deal kunnen worden gerealiseerd. Ook zij ondertekenden de overeenkomst.

Beeld: Paul Lagro/Radboudumc