U bent hier

Multidisciplinaire richtlijn CVRM herzien

2 april, 2019

Vandaag verschijnt de herziene richtlijn voor disciplines in de zorg bij verhoogd cardiovasculair risico. Met sterker gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol, en meer aandacht voor ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming.

De herziene Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (MDR CVRM) bevordert eenduidig beleid, onafhankelijk van wie de hoofdbehandelaar is.

De belangrijkste vernieuwingen zijn:

 • sterker gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol
 • meer aandacht voor beleid bij ouderen
 • meer maatwerk, en ruimte voor samen met de patiënt het beleid bepalen


In de herziene MDR CVRM is het onderscheid tussen primaire en secundaire preventie verlaten. De richtlijn gaat uit van een indeling in 3 risicocategorieën: zeer hoog, hoog en laag-matig risico, omdat men dit risico vaak snel kan inschatten via cardiovasculaire voorgeschiedenis, mate van diabetes en chronische nierschade, en aanwezigheid van ernstig verhoogde risicofactoren. Voor de meeste patiënten is getalsmatige risicoschatting dus niet nodig. Voor de overige patiënten kan men de voor deze herziening geactualiseerde SCORE-risicotabel hanteren.

Gedeelde besluitvorming

De nieuwe richtlijn bevat veel meer dan de vorige versie overwegingen en nuanceringen, waarbij lang niet elke vraag met ‘Doe het wel’ of ‘Doe het niet’ wordt beantwoord. In de nieuwe opzet is gedeelde besluitvorming met de patiënt de basis van het CVRM.

Ondersteuning huisarts en praktijkondersteuner

De NHG-Standaard CVRM en de bijbehorende producten verschijnen op 6 mei.

Om te zorgen dat u up-to-date blijft wat betreft de veranderingen in de richtlijn, actualiseren we op dit moment de volgende NHG-Producten:

 • samenvattingskaartje
 • Praktische handleiding CVRM
 • herziene Thuisarts.nl-teksten

 

De Praktische handleiding CVRM zal meer in detail ingaan op:

 • medicatiekeuze
 • doseringen
 • laboratoriumcontroles van de nierfunctie
 • elektrolyten

 

Thuisarts.nl herziet op dit moment alle teksten van de pagina’s:

 • Risico hart- en vaatziekten verlagen
 • Cholesterol
 • Hoge bloeddruk

 

Voor huisartsen en praktijkondersteuners biedt het NHG de StiP-cursus CVRM. De cursus biedt praktische oplossingen om met de nieuwe richtlijn om te gaan in de eigen praktijksituatie.

Opgesteld door

De multidisciplinaire richtlijn is opgesteld door een werkgroep bestaande uit huisartsen, internisten, cardiologen, een neuroloog, een hart-vaatverpleegkundige en vertegenwoordigers van patiënten. Al deze partijen onderschrijven de richtlijn.