U bent hier

Mogelijkheid te kiezen voor NIPT

4 april, 2017

Per 1 april hebben zwangere vrouwen de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test om bij hun kind down-, edwards-, en patausyndroom op te sporen.

Zowel de sensitiviteit als de specificiteit van de NIPT is beter dan de combinatietest die tot dusverre eerst moest worden verricht. Wanneer de uitslag van de NIPT niet afwijkend is, is de kans op een kind met een van deze syndromen erg klein en is geen vervolgonderzoek nodig. Bij een afwijkende NIPT is nog wél een onderzoek (een vlokkentest of vruchtwaterpunctie) nodig om 100 procent zekerheid te verkrijgen.

Voor het verrichten van de NIPT moet de zwangere 175 Euro betalen. Dat bedrag is ongeveer even hoog als de kosten van de combinatietest die eveneens zelf moest worden betaald.

Op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl staat meer informatie over de combinatietest en de NIPT. De website bevat ook de keuzehulp 'Bewust kiezen'. Deze kan de zwangere en haar partner helpen bij de keuze om wel of geen onderzoek te doen naar afwijkingen bij het ongeboren kind.

Professionals vinden meer informatie op de website van het RIVM