U bent hier

Minister positief over Persoonlijke Gezondheidscheck

27 maart, 2015

Sinds de lancering eind februari van de Persoonlijke Gezondheidscheck, hebben ruim 75.000 mensen een persoonlijk gezondheidsrapport aangemaakt via www.persoonlijkegezondheidscheck.nl. Een mooie eerste stap in het zelf aan de slag gaan met de eigen gezondheid. Minister Schippers van VWS laat deze week in haar antwoorden op Kamervragen zien dat ze het nieuwe instrument waardeert.

Op Kamervragen van de SP reageert de minister richting Tweede Kamer dat ze het ‘positief vindt dat partijen hun krachten bundelen op het gebied van preventie en dat ieder daar vanuit zijn eigen invalshoek kennis over bijvoorbeeld richtlijnen inbrengt. Dat mensen in staat worden gesteld om meer grip te krijgen op hun eigen gezondheid, begint bij inzicht in hun gezondheid en leefstijl. Een laagdrempelig advies waarmee iemand zijn leefstijl kan aanpassen, zoals het preventief medisch onderzoek waar de Persoonlijke Gezondheidscheck in voorziet, kan hiervoor waardevol zijn.’

Bewustwording en actie

Uit de eerste resultaten komt naar voren dat mensen goed met de uitslag om kunnen gaan. Het persoonlijk gezondheidsrapport geeft deelnemers inzicht en dat versterkt de bewustwording en kan aanzetten tot actie. Alleen bij een hoog risico op een aandoening volgt - na aanvullend bloedonderzoek/bloeddrukmeting - verwijzing naar de huisarts voor medische ondersteuning, volgens de NHG-richtlijnen. De verwachting is dat ongeveer 60 procent van de deelnemers zelf met de leefstijl aan de slag gaat en dat ongeveer 10 procent van de deelnemers wordt verwezen naar de huisarts.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is het wetenschappelijke antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten. Onder het motto ‘zelf aan de slag met je gezondheid als het kan, alleen professionele hulp als het moet’ hebben negen organisaties de krachten gebundeld.

Meer informatie