U bent hier

MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen en peuters

25 april, 2018

Vanaf 1 mei starten het RIVM en de JGZ-organisaties met het vaccineren tegen meningokokken A, C, W en Y voor peuters vanaf 14 maanden en tieners vanaf 14 jaar. Voortaan krijgen peuters rond de leeftijd van 14 maanden een MenACWY-vaccin aangeboden in plaats van een vaccin tegen alleen meningokokken C. Ook tieners die 14 jaar worden tussen 1 mei 2018 en 31 december 2018, krijgen in het najaar een MenACWY-vaccinatie aangeboden. U kunt hierover vragen krijgen van ouders en tieners.

Aanleiding voor de maatregel is een stijgende ziektelast die sinds 3 jaar waarneembaar is als gevolg van een infectie met meningokokken type W. In 2017 waren er 80 patiënten met meningokokkenziekte. In de eerste 3 maanden van 2018 zijn 38 patiënten gemeld.

Meningokokkenziekte

Er worden 12 verschillende serotypen meningokokken onderscheiden. Bij gezonde mensen kan de meningokok in de nasopharynx voorkomen. Slechts een enkeling wordt daarvan ziek. Zowel gastheergebonden als bacteriespecifieke factoren spelen hierin een rol. Als er een infectie ontstaat, is deze vaak ernstig en snel verlopend met een hoge mortaliteit en morbiditeit. Gevreesd zijn meningokokkensepsis en -meningitis. Zelfs bij snelle en adequate behandeling overlijdt, afhankelijk van het serotype, gemiddeld 5-10% van de patiënten. Daarnaast kan er ernstige restschade optreden, zoals hersenschade.

Bij ziekte door meningokokken W is er soms bij aanvang sprake van een atypische presentatie, zoals keelpijn of gastro-intestinale verschijnselen lijkend op buikgriep.

Sinds de introductie in 2002 van de MenC-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma komen infecties met meningokokken C minder voor.

Vaccinatie 14-jarigen

De keuze om tieners van 14 jaar te vaccineren, hangt samen met de kwetsbaarheid van de tienerdoelgroep. Dragerschap van meningokokken neemt vanaf deze leeftijd toe en onder tieners is een relatief groot aantal ziektegevallen vastgesteld. Door enkele jaren achtereen deze leeftijdsgroep te vaccineren, wil het RIVM het dragerschap terugbrengen en daarmee een grotere toename van het aantal ziektegevallen in alle leeftijdsgroepen voorkomen.

In 2018 ontvangen alle tieners die tussen 1 mei en 31 december van dit jaar 14 jaar worden, een uitnodiging voor een vaccinatie. In 2019 krijgen alle tieners die dan 14 jaar worden een uitnodiging. Deze maatregel om een uitbraak te voorkomen loopt tot eind 2019.

Naar verwachting zal de Gezondheidsraad eind 2018 adviseren over het vaccineren tegen meningokokkenziekte in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Vervolgens zal VWS besluiten wat het beleid vanaf 2020 zal zijn voor vaccinatie tegen meningokokkenziekte.

Andere leeftijdsgroepen

Kinderen van andere leeftijden en volwassenen krijgen nu geen vaccinatie aangeboden. Er is nu ook geen actief advies aan hen om zich te laten vaccineren. Als zij toch gevaccineerd willen worden, kunnen zij dat op eigen initiatief laten doen bij bijvoorbeeld de huisarts, een reizigerspoli van de GGD of een vaccinatiecentrum.

Gebruikte vaccins

In Nederland zijn 2 meningokokken ACWY-vaccins op de markt. Nimenrix® is geregistreerd voor zuigelingen vanaf 6 weken, kinderen en volwassenen. Menveo® is geregistreerd voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen. Het Rijksvaccinatieprogramma gebruikt Nimenrix.® De kosten voor het vaccin bedragen ongeveer € 60,00.

Meer informatie

Na de zomer starten het RIVM en de JGZ-organisaties met de communicatie voor tieners en hun ouders. Voor de huisartsenpraktijk maakt het RIVM een factsheet die binnenkort beschikbaar is op de website van het RIVM. Meer informatie is nu al te vinden op de website van het RIVM en op Thuisarts.nl.