U bent hier

Medicatieafspraak, het nieuwe recept

11 april, 2017

Op woensdag 22 maart gaf het NHG op het EZD-congres een workshop waarin het voorschrijven met behulp van een medicatieafspraak werd toegelicht. De deelnemers konden de registratie en uitwisseling van het nieuwe recept op deze dag zelf uitproberen. Hoe werkt een medicatieafspraak?

De huisarts heeft bij het voorschrijven contact met twee partijen: de patiënt, met wie medicatie wordt afgesproken, en de apotheek, die het geneesmiddel aan de patiënt moet verstrekken. Dat wordt nu gezamenlijk vastgelegd in een recept. In de toekomst wordt dit uit elkaar gehaald.

Medicatieafspraak los van verstrekkingsverzoek

De medicatieafspraak met de patiënt beschrijft de afspraak over hoe en wanneer een geneesmiddel gebruikt gaat worden. Het verstrekkingsverzoek is het verzoek aan de apotheek om een hoeveelheid van het geneesmiddel te verstrekken. Bij chronische medicatie, zoals een bloeddrukverlagend middel, kan de medicatieafspraak jarenlang ongewijzigd in het HIS blijven staan, terwijl daar in de loop der tijd meerdere verstrekkingsverzoeken bij worden vastgelegd. Totdat er wordt afgesproken het gebruik te wijzigen of te staken, wat ook medicatieafspraken zijn.

Betere medicatiebewaking

Een voordeel hiervan is dat, ook wanneer er geen recept nodig is, de huisarts een medicatieafspraak kan vastleggen en uitwisselen. Bijvoorbeeld bij een verlaging van de dosering of het staken ervan. Of het geneesmiddel is (zoals een NSAID) bij de drogist verkrijgbaar. Informatie die nu vaak op de P-regel terecht komt. Deze nieuwe manier van vastleggen geeft een preciezer beeld van wat er met de patiënt is afgesproken en biedt daarmee een betere basis voor medicatiebewaking.

Een medicatieafspraak is per definitie patiëntgericht. Wanneer een patiëntenportaal dit gaat ondersteunen, kan de patiënt de gemaakte afspraken inzien.

Nieuwe landelijke informatiestandaard

De medicatieafspraak is een van de bouwstenen van de nieuwe landelijke informatiestandaard Medicatieproces. In de informatiestandaard wordt onderscheid gemaakt tussen logistieke en therapeutische informatie en de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Met de bouwstenen kan informatie over de behandeling (therapie) los van informatie over de levering (logistiek) uitgewisseld worden.

 

Het NHG maakt actief deel uit van de ontwikkeling van de informatiestandaard, die wordt uitgevoerd door Nictiz, het NHG en andere zorgkoepels uit de eerste, tweede en derde lijn. Het NHG publiceerde eerder het NHG/KNMP-document ‘bouwstenen voor het medicatieproces’, dat de aanleiding vormde voor dit project.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over de informatiestandaard Medicatieproces vindt u in het interview met huisarts Adriaan Mol in het aprilnummer van H&W: ‘Veiliger medicijngebruik dankzij standaardisering medicatieproces’.