U bent hier

Let op bij voorschrijven of herhalen van isotretinoïne

19 april, 2013

Slechts 60% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd die met isotretitoïne worden behandeld, gebruiken gelijktijdig anticonceptie. Vanwege het risico op aangeboren afwijkingen is isotretinoïne gecontra-indiceerd bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, tenzij aan alle voorwaarden voldaan wordt ter voorkoming van zwangerschap. Wees daarom alert bij het voorschrijven of herhalen van isotretinoïne.

Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een groot risico geven op aangeboren afwijkingen (teratogeen) krijgen een zwangerschapspreventieprogramma (ZPP) opgelegd. Het doel van een ZPP is het voorkomen dat een patiënte zwanger wordt tijdens gebruik van deze geneesmiddelen. Isotretinoïne is teratogeen en valt (net als lenalidomide en thalidomide) onder het ZPP.

De NHG-Standaard Acne vermeldt als stap 4 bij de behandeling van ernstige en therapieresistente acne behandeling met isotretinoïne. De standaard adviseert huisartsen die geen ervaring hebben met isotretinoïne, te verwijzen naar een dermatoloog.

Voorwaarden

Huisartsen die isotretinoïne voorschrijven dan wel herhalen wijzen wij op de wettelijke voorwaarden zoals die in het ZPP vermeldt staan. In het kort betekent dit:

  • de vrouw begrijpt en accepteert effectieve anticonceptie die bij voorkeur bestaat uit 2 aanvullende methoden (waaronder 1 barrière methode) die zonder onderbreking worden toegepast vanaf 1 maand vooraf gaand aan behandeling tot en met een maand na beëindiging van de behandeling, ook bij amenorroe
  • de vrouw is in staat effectieve anticonceptie toe te passen
  • de arts schrijft vrouwen in vruchtbare leeftijd maximaal 30 dagen isotretinoïne voor
  • de arts schrijft bij voortzetting van de behandeling een nieuw recept uit
  •  zwangerschapstest, voorschrijven en afleveren geschiedt bij voorkeur op zelfde dag
  • de apotheker levert isotretinoïne binnen maximaal 7 dagen na uitschrijven van recept af

Meer informatie over voorwaarden en aanvullende adviezen uit het zwangerschapspreventieprogramma.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Monique Verduijn, senior wetenschappelijk medewerker.