U bent hier

LESA laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd

10 januari, 2019

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Vier hoofdstukken zijn herzien: Artritis, Controle op geneesmiddelentherapie, Leveraandoeningen en Nieraandoeningen. Ook de inleiding is geactualiseerd.

Richtlijnen voor samenwerking

De Landelijke Eerstelijns Afspraak (LESA) Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en voor de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. De LESA geeft per aandoening en laboratoriumbepaling informatie over:

 • indicatie voor aanvragen
 • achtergronden van de bepaling, zoals testeigenschappen en verstorende factoren
 • referentie- en afkapwaarden
 • beleid bij afwijkende uitslagen

Gebaseerd op Standaarden en andere richtlijnen

De LESA is grotendeels gebaseerd op NHG-Standaarden en, indien deze niet beschikbaar zijn, andere algemeen geaccepteerde richtlijnen. Dit geldt ook voor de herziening van de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. De belangrijkste wijzigingen vermelden we hier.

Onderdeel

Wijzigingen

Inleiding

 • Informatie over point-of-caretesting (POCT) en Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) is geactualiseerd.

Artritis

 • Laboratoriumbepalingen (BSE, CRP, reumafactor, anti-CCP-test) bij een vermoeden van reumatoïde artritis worden niet langer aanbevolen.

Controle op geneesmiddelenonderzoek

 • De aanpassingen zijn gebaseerd op NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie.
 • De therapeutische spiegel van lithium is aangepast van 0,6-1,2 mmol/l naar 0,6-0,8 mmol/l.
 • Adviezen over laboratoriumbepalingen bij gebruik van clozapine zijn toegevoegd.

Leveraandoeningen

 

 • Er is meer aandacht voor de vervolgdiagnostiek bij een licht verhoogde ALAT.
 • Bij een chronische hepatitis B wordt bij een normale ALAT en een negatief HBeAg aanbevolen het HBV-DNA te bepalen.
 • Diagnostiek bij vermoeden van hepatitis E is toegevoegd.
 • Controle na hepatitis B-vaccinatie is toegevoegd.

Nieraandoeningen

 

 • Om de mate van albuminurie te bepalen heeft de albumine-creatinineratio de voorkeur boven de albumineconcentratie.
 • De nierfunctie wordt tegenwoordig geschat (estimated GFR: eGFR) met behulp van de CDK-EPI-formule in plaats van met de MDRD-formule.
 • Screening op metabole complicaties van chronische nierschade wordt alleen nog aanbevolen bij patiënten met een sterk verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen of eindstadiumnierfalen.
 • Bij screening op metabole complicaties van chronische nierschade wordt bepaling van het parathyroïdhormoon (PTH) niet meer aanbevolen.

 Voorlichting Thuisarts.nl geactualiseerd

Patiënteninformatie op Thuisarts.nl is herzien aan de hand van de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek:

Artritis
Controle bij geneesmiddelenonderzoek

NHG-Nascholing: e-learning

De herzieningen in de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek zijn verwerkt in de nieuwe e-learning Medische besliskunde. Als u de e-learning heeft afgerond dan bent u vertrouwd met de wijzigingen in de LESA. Ook bent u zich als huisarts bewust van het beslisproces en kunt u keuzes in het beleid in de dagelijkse praktijk beter afwegen. In de NHG-Webwinkel  vindt u meer informatie en schaft u eenvoudig de e-learning aan.

Totstandkoming

De LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek blijft actueel door het werk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN).