U bent hier

Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19

29 mei, 2020

Het is de verwachting dat een deel van de COVID-19 patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal krijgen. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. De Federatie Medisch Specialisten heeft de leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ gepubliceerd. In de leidraad zijn adviezen opgenomen voor de nazorg voor COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

Tijdens een ziekteperiode ten gevolge van COVID-19 kunnen er milde, maar ook zeer ernstige klachten ontstaan. Het natuurlijk herstel zal waarschijnlijk enige tijd in beslag nemen, waarbij het beloop nog niet voorspelbaar is. Het is de verwachting dat een groot deel van de patiënten die in de eerste lijn zijn behandeld, zal herstellen zonder verdere specifieke ondersteuning of begeleiding.

Eerste lijn

Voor patiënten met aanhoudende klachten fysieke, cognitieve en/of psychische problemen is het advies aan zorgprofessionals in de eerste lijn om patiënten met een (verdenking op) COVID-19 voor te lichten over het mogelijk aanhouden van klachten na initieel herstel en laagdrempelig contact met hen te houden in de herstelperiode. In de leidraad staat beschreven waar de professionals tijdens de contactmomenten alert op moeten zijn.

Ziekenhuis

In de leidraad worden ook adviezen beschreven voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Aan bod komen onder andere de informatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis, de mogelijke nazorgtrajecten en poliklinische follow-up. Voor de nazorg voor patiënten met een IC-episode in hun ziektebeloop wordt verwezen naar de leidraad ‘Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’.

Werkgroep Leidraad

De leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19 is opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Verenso, Nederlands Huisartsen Genootschap, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de Patiëntenfederatie Nederland. 

In de media

NRC artikel: Sommige coronapatiënten zijn al twee maanden ziek