U bent hier

Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz gepubliceerd

14 maart, 2019

Kinderen en jongeren met psychische klachten moeten op het juiste moment de juiste hulp krijgen. Hiervoor is een goede onderlinge samenwerking tussen de betrokken hulpverleners essentieel. De vandaag verschenen Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz maakt de taakverdeling in de jeugd-ggz helder.

De afspraken zijn bedoeld als leidraad voor de lokale en regionale samenwerking tussen hulpverleners die werkzaam zijn in wijkteams, jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg, kindergeneeskundige zorg, generalistische basis jeugd-ggz en gespecialiseerde jeugd-ggz. De samenwerkingsafspraken bevatten aanbevelingen over de vorm en inhoud van consultatie, verwijzing en terugrapportage. Zo wordt duidelijk wanneer begeleiding in de huisartsenzorg, jeugdgezondheidszorg, generalistische basis jeugd-ggz en de gespecialiseerde jeugd-ggz plaatsvindt en in welke situaties verwijzing nodig is. De Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz zijn ontwikkeld in navolging op de in 2016 gepubliceerde Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken voor volwassen patiënten.

Kernboodschappen Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz

  • Het is van groot belang dat alle relevante hulpverleners binnen het brede domein jeugdhulp rondom een patiënt met elkaar samenwerken om goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen bewerkstelligen.
  • Maak, als er meerdere hulpverleners bij de jeugdhulp betrokken zijn, duidelijke afspraken wie van de rollen als eerste aanspreekpunt fungeert, de zorg coördineert en wie de regie voert.
  • Medebehandelende hulpverleners informeren elkaar bij de start, over de voortgang en bij afsluiting van de behandeling. 

Waar te vinden

De volledige versie van de samenwerkingsafspraken en de samenvatting is te vinden op de website van Akwa GGZ.

Patiënteninformatie op Thuisarts.nl

Ter ondersteuning aan de voorlichting aan jeugdigen en naasten, is op Thuisarts.nl het onderwerp ‘Psychische klachten bij kinderen/jongeren’ toegevoegd, met de volgende situaties:

Meer informatie