U bent hier

Landelijke publiekscampagne rondom de Persoonlijke Gezondheidscheck

23 december, 2016

Vanaf 22 december kunnen 200.000 Nederlanders kosteloos deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck door een publiek-private samenwerking tussen de Hartstichting en Unilever. Bij deelname ontvangen mensen een gezondheidsrapport met concrete handvatten om een gezonde leefstijl toe te passen én vol te houden. Deze landelijke publiekscampagne betreft de eerste concrete invulling van de beweging Heel Nederland Gezonder. Als huisarts kunt u hier vragen over krijgen van patiënten.

De Hartstichting en Unilever bundelen de krachten om meer mensen bewuster te maken van een gezonde leefstijl en mensen te helpen in actie te komen om hun gezondheid te verbeteren. Via de actieverpakkingen van Becel Light, Original en Omega3plus krijgen mensen een code om kosteloos deel te nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck, en de mogelijkheid om na het invullen van de vragenlijst hun cholesterolwaarden te laten bepalen als onderdeel van de integrale aanpak. Met de gezondheidscheck krijgen deelnemers inzicht en advies in een gecombineerd risicoprofiel CVRM, COPD en hun leefstijl (roken, bewegen, alcohol, voeding, stress).

Integrale aanpak

Door deze integrale aanpak wordt onterechte doorverwijzing voor medisch onderzoek (vals-positiviteit) tot een minimum beperkt; wat wel het geval is bij losse testen. Circa 10% van de deelnemers ontvangt in het rapport het advies om contact op te nemen met de huisarts. Deze doorverwijzing is volgens de NHG-Richtlijnen en daarmee krijgt de huisarts alleen de deelnemers met een medische indicatie naar zich toe. Deelnemers vanaf 18 jaar kunnen tot en met 31 juli 2017 meedoen aan de actie of tot een maximum bereikt is van 200.000 accounts.

Onderzoeksvragen

Belangrijk doel van de actie is ook om kennis te vergaren hoe een preventieaanpak effectief en doelmatig te organiseren en om een aantal vragen te beantwoorden als: Hoeveel mensen ondernemen actie tot gezondheid bevorderend gedrag o.b.v. de uitslag? Hoeveel mensen maken gebruik van een cholesteroltest als het ze aangeboden wordt? Hoeveel mensen komen in aanmerking voor een huisartsbezoek o.b.v. een geïntegreerde uitslag? Wat vinden mensen ervan?

Heel Nederland Gezonder

Individuele gezondheidsbevordering en preventie zonder indicatie worden (nog) niet ondersteund. Heel Nederland Gezonder is een groeiende beweging van meer dan honderd private en publieke partijen om persoonlijke preventie voor iedereen vanaf 18 jaar laagdrempelig toegankelijk te maken. Heel Nederland Gezonder is geïnitieerd door de partijen rondom de Persoonlijke Gezondheidscheck: De Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetesfonds, het Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, GGD GHOR Nederland en het NIPED Instituut.
Naast publiek-private samenwerkingen, bieden ook diverse verzekeraars en bedrijven in 2017 de Persoonlijke Gezondheidscheck (weer) aan. Op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/aangesloten kunt u zien wie de Persoonlijke Gezondheidscheck al vergoeden.