U bent hier

Landelijke afspraken over zorg op maat voor kwetsbare ouderen

31 mei, 2017

Steeds meer (hoogbejaarde) ouderen wonen thuis. Daardoor verandert de zorg in de eerste lijn. Meer ouderen met multimorbiditeit en meer zorgverleners rond dezelfde oudere vergen een gecoördineerde samenwerking tussen betrokken zorgverleners. De spil daarin vormt het kernteam van huisarts, praktijk- en wijkverpleegkundige. Het NHG en de V&VN brengen daarom gezamenlijk de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen uit.

De LESA Zorg voor kwetsbare ouderen richt zich op afspraken tussen huisartsen (en hun team) en wijkverpleegkundigen (en hun team). Uitgangspunt is dat kwetsbare ouderen optimale zorg en ondersteuning krijgen, afgestemd op hun wensen en behoeften en binnen hun persoonlijke context. De kwaliteit van leven van de oudere staat voorop.

Eigen regie centraal

Ouderen willen zoveel mogelijk zelf bepalen welke ondersteuning en zorg zij ontvangen. De LESA vormt de basis voor meer gedetailleerde afspraken op regionaal, lokaal of wijkniveau over de samenwerking bij het signaleren, in kaart brengen en begeleiden van kwetsbare ouderen. De zorgverlener maakt werkafspraken met andere zorgverleners in samenspraak met de oudere en zijn naaste(n) en legt deze afspraken vast in een zorgplan. Goede afstemming met de mantelzorgers is een voorwaarde om de zorg voor de oudere zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven bieden.

Ouderenzorg in de toekomst

De organisatie van de zorg rondom ouderen is ook een belangrijk onderdeel van het NHG-visiedocument Huisartsenzorg voor ouderen, dat 22 juni a.s. tijdens de algemene ledenvergadering op de agenda staat.

Thuisarts.nl voor ouderen

Thuisarts.nl biedt veel informatie over diverse problemen bij en situaties voor ouderen.

Enkele voorbeelden:

Verder bevat Thuisarts.nl speciaal voor naasten situatieteksten over onderwerpen waarbij naasten een belangrijke rol spelen. Zie bijvoorbeeld Delier en Dementie.

Praktische producten

Voor de veranderende zorg van oudere patiënten biedt het NHG diverse praktische producten voor de huisarts: PIN Ouderenzorg, PIN Dementie, PIN Ethische vragen rond het levenseinde en het boek Protocollaire ouderenzorg.

Scholing

Op 5 oktober gaat er een nieuwe NHG-Kaderopleiding Ouderengeneeskunde van start in Leiden. U kunt zich hiervoor nog inschrijven.

Meer informatie vindt u in het NHG-dossier Ouderenzorg.