U bent hier

Invoering meldingsplicht CPE

27 juni, 2019

Per 1 juli 2019 is het aantreffen van carbapenamaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria.

Dit betekent dat alle patiënten die aan de meldingscriteria voldoen, binnen één werkdag door de behandelend arts of hoofd van het microbiologisch laboratorium moeten worden gemeld bij de GGD in de regio.

Zeer resistente bacteriën

Dragerschap en/of infectie met CPE vormt een belangrijke dreiging voor de volksgezondheid. De behandelmogelijkheden van infecties veroorzaakt door deze zeer resistente bacteriën zijn namelijk uitermate beperkt. In Nederland komen infecties en dragerschap met de CPE-bacterie nog weinig voor, maar in andere delen van de wereld en in de ons omringende Europese landen is er een duidelijke toename te zien. Hierdoor neemt de kans op introductie in Nederland toe. Het is belangrijk om de CPE-bacterie snel op te sporen en ervoor te zorgen dat verspreiding naar andere mensen wordt voorkomen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom besloten CPE meldingsplichtig te maken in categorie C van de Wet publieke gezondheid. De meldingsplicht is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 20 mei 2019.

Eigenschappen

De groep Enterobacteriaceae bestaat uit gramnegatieve bacteriën. Bekende voorbeelden zijn: Escherichia, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Shigella en Salmonella. Het merendeel van deze soorten behoort tot de normale darmflora. Sommige zijn ziekteverwekkend.

Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae produceren carbapenemases. Deze enzymen zijn in staat tot hydrolyse van carbapenem-antibiotica (zoals meropenem en imipenem). De grote meerderheid van de carbapenemases hydrolyseert daarnaast ook andere antibiotica, zoals penicillines. Vanwege deze eigenschappen behoren ze tot de zogenaamde bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Meer informatie

De GGD in uw regio informeert u over deze nieuwe meldingsplicht. In de bestaande LCI-richtlijn BRMO, in het bijzonder carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae, zijn de meldingscriteria voor CPE opgenomen en staat beschreven wat te doen bij een melding.