U bent hier

Initiatiefwet over abortuspil bij de huisarts in volgende fase

14 februari, 2019

Begin 2018 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) te verstrekken. De leden van de Vaste Kamercommissie VWS hebben onlangs schriftelijke vragen ingediend over het wetsvoorstel. Hiermee komt het voorstel in een volgende fase. NHG en LHV lichten in dit bericht hun standpunt toe.

Huisartsen beslissen zelf

De medicamenteuze OTB kan tot 45 dagen na de laatste menstruatie worden verstrekt conform het NHG-Standpunt. De LHV en het NHG staan achter het plan van de initiatiefnemers om de OTB door de huisarts te laten uitvoeren. Huisartsen zijn in staat de OTB veilig en effectief te verstrekken. De huisartsenorganisaties vinden dat de OTB niet onder het basisaanbod van huisartsen moet vallen, maar onder het bijzonder aanbod zoals we dat ook kennen voor euthanasie. Huisartsen mogen zelf beslissen of ze de OTB in de praktijk gaan verstrekken. Op grond van ethische of praktische bezwaren kunnen ze hiervan afzien.   

Scholing

Daarnaast vinden LHV en NHG dat scholing wenselijk is voor huisartsen die de OTB verstrekken. Scholing in het zorgvuldig counselen en uitvoeren van een medicamenteuze afbreking van een zwangerschap, inclusief de belangrijke nazorg als het bijvoorbeeld gaat om een herhaalde ongewenste zwangerschap te voorkomen. Het is belangrijk dat deze scholing voor huisartsen wordt ontwikkeld.  

Meer informatie

Initiatiefwetsvoorstel en het verslag (vragen Vaste Kamercommissie VWS) 

NHG-Standpunt Medicamenteuze overtijdbehandeling