U bent hier

Impressie van het NHG-Congres 2015: Onder belicht

16 november, 2015

Het congres Onder belicht: Urogynaecologie en seksuele gezondheid in de spotlights, was zó snel uitverkocht en er waren daardoor zó veel teleurgestelde huisartsen dat de hoogtepunten van het programma zullen worden herhaald in een ‘NHG-light-Congres’. Dit zal plaatsvinden op 8 maart 2016. We houden u via de geëigende kanalen op de hoogte! Voor wie er niet bij was, of het congres wil herbeleven, volgt hieronder een impressie van de dag, gelardeerd met vele foto’s.

Voorprogramma

Zout op mijn huid

Ook voor wie het boek van Benoîte Groult heeft gelezen, herleeft het ontroerende verhaal over de liefde tussen een intellectueel meisje van goede komaf en een gewone Bretonse visser. Als hij sterft kijkt zij terug op hun jarenlange relatie, die begint als louter hartstochtelijke bevlieging maar uitgroeit tot veel meer dan dat.

Onder belicht

Plenaire opening

NHG-bestuursvoorzitter Rob Dijkstra heet de aanwezigen van harte welkom. ‘Nooit eerder had het congres zo veel deelnemers. We doen dit keer dus geen voorstelrondje.’ Het is de tweede keer dat het congres plaatsvindt zonder farmaceutische industrie. ‘Daar zijn we trots op!’, stelt Dijkstra en dit wordt onderschreven met een daverend applaus.

Uitreiking Casuïstiekprijs 2015

Elk jaar wordt de Casuïstiekprijs uitgereikt voor de beste klinische les in H&W uit het afgelopen jaar. Van de zeventien gepubliceerde artikelen zijn er drie voor de prijs genomineerd. De winnaar is Froukje Boukes, wier klinische les ingaat op de verhoogde kans op hypothyreoïdie na stoppen met roken. ‘Wat zij zelf heeft geleerd, heeft ze omgezet in een mooie klinische les zodat ook andere huisartsen hiervan kunnen leren.’

Uitreiking Heert Dokterprijs 2015

De Heert Dokterprijs voor het beste onderzoeksartikel in H&W van het afgelopen jaar wordt eveneens jaarlijks uitgereikt. Er waren dertig artikelen – een nieuw record – waarvan er ook weer drie zijn genomineerd. De winnaar is Geert Jan Geersing, wiens artikel ging over het uitsluiten van diepveneuze trombose  met behulp van een klinische beslisregel. ‘Direct toepasbaar in de praktijk!’

Openingswoord Rob Dijkstra

Er zit slechts een halve seconde tussen de meting van een bloeddruk en het toekennen van een betekenis hiervan. In die halve seconde weegt de huisarts van alles mee: kennis van de wetenschap, de patiënt en diens context, eerdere metingen, comorbiditeit et cetera. Al deze overwegingen bepalen mede of de bloeddruk voor deze patiënt al dan niet ‘mooi’ is. Het gebruik van alleen standaarden is dus niet genoeg, een inzicht wat gelukkig steeds meer toeneemt.
Dijkstra complimenteert nog het initiatief en de vasthoudendheid van de opstellers van het huisartsenmanifest Het roer moet om. ‘We hebben goede stappen voorwaarts kunnen zetten!’
Tot slot refereert hij aan de ledenraadpleging die het NHG geeft gehouden. ‘Over het algemeen is uw tevredenheid over het NHG groot, maar er zijn ook verbeteringspunten. Die pakken we op. We hebben een afdeling Marketing en Communicatie opgericht om de aansluiting tussen uw behoeften en onze producten te verbeteren.’

Opening wetenschappelijk programma

Congresvoorzitter Toine Lagro-Janssen is er trots op dat het congres met 2650 deelnemers binnen twee weken geheel was uitverkocht, ‘Een absoluut record, waar de congrescommissie erg blij mee is.’ Ze introduceert een voor het congres ongewone openingsact: een ballet van choreografe Maartje Keijzer.

 

Dans: ‘Schuring’

In een prachtig ballet verbeeldt Maartje Keijzer hoe een seksueel contact leidt tot een gang naar de huisarts. Tijdens het slot van haar dans is achter haar op het projectiescherm een onderzoeksbank zichtbaar en een fel en onpersoonlijk spotlight beschijnt het dreigend naderende speculum…

Openingslezing Stine Jensen over schaamte

‘De ware schaamtedeskundige ben u’, stelt Jensen, ‘want vroeg of laat komt het in uw spreekkamer aan de orde.’ Wie zich schaamt kijkt via de ogen van een ander naar zichzelf en vrouwen doen dit meer dan mannen, waarbij ze zich vooral fixeren op de eigen onvolkomenheden. Daarentegen delen we tegenwoordig schaamteloos van alles met elkaar via social media en in praatprogramma’s vindt iedereen luidkeels van alles over anderen. Dat laatste doen vooral mannen.
‘Vrouwen zouden zich wat mogen oefenen in meer schaamteloosheid en mannen in wat meer schaamte’, meent Jensen. ‘Dat onder het motto: Met kwetsbare moed de schaamte tegemoet!’

Openingslezing Mariëlla Withagen over de bekkenbodem

Withagen stelt zich de bekkenbodem voor als een hangmat waar alle bekkenorganen op rusten. ‘Maar er zitten wat gaten in en die vormen zwakke punten.’ Is de bekkenbodem onderactief dan leidt dat tot urine- en fecale incontinentie en tot prolaps.
Is de bekkenboddem overactief dan leidt dit bij vrouwen tot pijn bij het vrijen, obstipatie, een overactieve blaas, recidiverende uwi’s en chronische buik- en bekkenpijn; en bij mannen tot prostatitis. Oorzaken zijn stress, aangeleerd gedrag (buik inhouden), geweld en misbruik. ‘Kortom, denk wat vaker: Is de hangmat van deze patiënt wel relaxed?’

Grote sessie: Komt een plasje bij de dokter

Via zeer uiteenlopende presentaties maken de deelnemers kennis met plasjesproblematiek, van geacteerde contacten aan de balie en filmpjes tot een rappende patiënte en een koortje dat ‘De plasjesblues’ zingt. Er is zelfs een bekkenfysiotherapeut die de aanwezigen met oefeningen precies laat voelen wanneer de blaas onder druk komt te staan, ‘Want er gaat best veel mis met plasjes in de huisartsenpraktijk en kleine aanpassingen zouden al veel kunnen verbeteren.’

Aan het eind van de sessie worden de belangrijkste leerpunten op een rijtje gezet:

  • Gebruik een urinevragenlijst (‘urinebriefje’); een goed en compleet voorbeeld hiervan is te vinden in de congrestas en op Thuisarts.nl.
  • Laat vrouwen met recidiverende uwi’s op het spreekuur komen. Bij jonge vrouwen is de oorzaak vaak seks (voorlichting); bij vrouwen van 24-45 jaar is er vaak sprake van een overactieve bekkenbodem (bekkenfysiotherapeut) en na de menopauze is de oorzaak vaak atrofie (lokale oestrogenen) of een prolaps (pessarium).
  • Gebruik van een urinedagboek is handig om mictiefrequentie en -volume te objectiveren.
  • Vraag vrouwen actief naar urine-incontinentie; ze komen er vaak niet zelf mee.
  • Werk samen met een bekkenfysiotherapeut.

Grote sessie: Let’s talk about sex…!

‘We zijn goed in luisteren, samenvatten en doorvragen. Waarom doen we dat dan niet ook als het om seks gaat?’ Kennelijk vinden we het moeilijk en dan gaan we dat graag uit de weg. Maar daarmee doen we de patiënt tekort.

Ook deze sessie gebruikt humor als wapen om een aantal boodschappen over te brengen:

  • Libido bestaat niet. Je hebt seksuele prikkels nodig om zin te krijgen en dat kan van alles zijn: herinneringen, fantasieën, aanrakingen enzovoort, en ook de context is heel belangrijk.
  • Je kunt heel gewoon over seks praten, net alsof het over een knie gaat. En neem hiervoor de tijd.
  • Limburgse huisarten lieten 6349 soatests verrichten, 0% daarvan was anaal. Maar 50% van de soa bij mannen die seks hebben met mannen is anaal…
  • Denk aan de drie C’s; Correcte diagnose, Contactopsporing (plus partnerwaarschuwing) en Counseling.
  • Verwijs naar Thuisarts.nl.

Aan het eind van de sessie wordt een filmpje getoond. Een oudere Braziliaanse vrouw is verrukt over de erotische gedichten van Carlos Drummond. Ze besluit met: ‘Dankjewel, je bevrijdt ons van de last dit niet te kunnen zeggen.’

Kleine Sessies: voor elk wat wils

Naast de twee semiplenaire grote sessies kunnen de deelnemers een keuze maken uit maar liefst 24 kleine sessies. Tal van onderwerpen komen hierbij aan bod, van (voorgenomen) zwangerschap tot de overgang, van ‘beter in bed’ tot seksueel misbruik, van diversiteit in seksualiteit tot soa. En alles wat daar tussenin maar denkbaar is.

Ook zijn er vaardigheidstrainingen, waarbij de deelnemers zich kunnen oefenen in het inbrengen van implanon, IUD en katheter, en het aanmeten van een pessarium.

In de pauzes

Er zijn vele, vele ‘koffiepunten’, maar soms moeten de 2650 deelnemers toch even wachten... Dat wordt veraangenaamd door onder meer een paaldanser, die met aanstekelijk enthousiasme zijn kunsten toont. Ook is er een bodypainter, onder wier handen een prachtig kunstwerk ontstaat. Op diverse punten zijn ontmoetingsplekken ingericht waar opleidingsjaargangen elkaar kunnen treffen. En natuurlijk is er de expositie, zonder farmaceutische industrie, maar met toch een heel divers aanbod.
In de NHG-stand zijn dit jaar voor het eerst geen producten te koop. Dat is voor sommigen wel even wennen, maar er zijn wel ‘congresaanbiedingen’ (waaronder de boeken over protocollaire zorgverlening) en die zijn nu nog te bestellen. In en om de NHG-stand is natuurlijk wel informatie over producten en activiteiten te krijgen, dus is het er toch als vanouds gezellig druk.

Slotlezing door Mark Hommes over transgenders

Van de Nederlandse bevolking heeft 1% een tegengestelde genderidentititeit, 4% een ambigue genderidentiteit en 1% een tegengestelde genderexpressie. In totaal dus 6%, oftewel: ‘In deze zaal zijn er zo’n 160 transgenders!’ Ze vormen een kwetsbare groep met veel psychische problematiek; 69 heeft ooit suïcide overwogen en 21% heeft daartoe een poging gedaan.
De deelnemers krijgen foto’s te zien. Op een ervan is een vrouw te zien met een jongetje op haar schouders. ‘Mijn zoontje’, zegt Hommes terloops. Als blijkt dat hijzelf die vrouw is, en Mark vroeger als Marion door het leven ging, reageert de zaal verrast én ontroerd met een warm applaus.

Aankondiging NHG-Congres 2016: Huisartsgeneeskunde van A tot Z

Janny Dekker is voorzitter van het congres over alledaagse en zeldzame aandoeningen dat volgend jaar plaatsvindt op 18 november in Leeuwarden. Dan wordt ook gevierd dat het NHG 60 jaar bestaat. Het congres zal gaan over het diagnosticeren en behandelen van alledaagse klachten, over rode vlaggen en blinde vlekken en over het vroeg signaleren van zeldzame ziekten en het begeleiden van mensen met een zeldzame aandoening.

Afsluiting: dankwoord, cabaret en borrel

Rob Dijkstra bedankt de vele, vele medewerkers die van dit congres een succes hebben gemaakt. ‘De congrescommissie kan terugkijken op een fantastische dag!’
Dan is het tijd voor een wervelend en kolderiek cabaret, verzorgd door Oeloek.
Als de deelnemers de zaal verlaten, wacht hun natuurlijk nog een hapje en een drankje.

Diner en feest 

De beproefde formule van de laatste jaren werkte ook ditmaal uitstekend: voor het diner en feest splitsen de congresgangers zich in twee groepen. In een enorme zaal van het World Forum verzamelen zich de aiossen en huisartsen die niet kunnen wachten met dansen. Nog voordat het toetje wordt geserveerd gaan die allang uit hun bol op de muziek van The Tour.


In een wat kleinere zaal zijn de huisartsen te vinden die tijdens het eten gewoon een gesprek willen kunnen voeren. De muziek van Meike van der Veer biedt daarvoor alle ruimte, maar na het diner schroeft zij het tempo en het volume op en wordt ook hier volop gedanst.