U bent hier

IKNL en Thuisarts.nl geven samen informatie over vermoeidheid bij kanker

Foto van vermoeide vrouw

12 november, 2019

Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie en adviezen voor patiënten en naasten over vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De informatie is gemaakt in samenwerking met IKNL, integraal kankercentrum Nederland, en is gericht op het verminderen van en omgaan met deze specifieke vermoeidheid.

Patiënten met vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase vinden op Thuisarts.nl uitleg over de achtergrond van dit soort vermoeidheid, die vaak van grote invloed is op het dagelijks functioneren, gezin, werk en sociale contacten. De informatie op Thuisarts.nl kan een basis vormen voor een gesprek met naasten of de (huis)arts. Zo kunnen zij samen zoeken naar mogelijke oorzaken, factoren die aan de vermoeidheid bijdragen, eventuele behandeling en manieren om met de vermoeidheid om te gaan. Er worden praktische adviezen gegeven over slaap, ontspanning, bewegen, voeding en ook adviezen op psychosociaal en spiritueel gebied.

Richtlijn IKNL

De informatie is gebaseerd op de in 2019 herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase van IKNL. Deze richtlijn behoort tot de meest gelezen richtlijnen op pallialine, aangezien vrijwel alle patiënten met kanker in de palliatieve fase van hun ziekte in meer of mindere mate te maken hebben met vermoeidheid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Thuisarts.nl:

Ik ben moe bij kanker die niet meer te genezen is
Ik wil minder moe zijn bij kanker die niet meer te genezen is
Ik wil iets doen voor mijn naaste die moe is bij kanker die niet meer te genezen is