U bent hier

Huisartsenorganisaties tekenen deelakkoord Roken in Nationaal Preventieakkoord

29 november, 2018

LHV, NHG en InEen hebben samen opgetrokken bij het leveren van hun inbreng voor de deeltafel Roken, als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Het nieuwe Preventieakkoord bevat mooie ambities voor een gezonder Nederland. Juist de breedte van de betrokken organisaties geeft aan dat een gezonde leefstijl en leefomgeving niet per definitie medisch is, maar van de maatschappij.

Op vrijdag 23 november heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS), samen met zeventig betrokken partijen, het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd. Naast het deelakkoord over roken omvat het Nationaal Preventieakkoord ook deelakkoorden op de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Uitkomsten overleg deeltafel roken

André Louwen (bestuurslid InEen) tekende namens LHV, NHG en InEen het deelakkoord. LHV, NHG en InEen hebben zich op het onderwerp roken sterk gemaakt voor de volgende punten:

  • De vrijstelling van het eigen risico voor de stoppen met roken medicatie door zorgverzekeraars wanneer deze gekoppeld is aan gedragsmatige begeleiding.
  • Aandacht voor de vergoeding van meer dan één stoppen met roken poging: vanwege de gebleken effectiviteit van herhaalde stoppogingen.
  • Verbeteren van de ondersteuning/advisering van huisartsen aan patiënten die willen stoppen met roken. Hier vallen onder andere aanpassingen aan de NHG-producten EVS/consultwijzer, NHGDoc, Thuisarts.nl en het ontwikkelen van een e-learning module onder.

Concessies

LHV, NHG en InEen staan positief tegenover de ambities en het grote aantal partijen dat het deelakkoord roken heeft ondertekend. Het aangaan van een akkoord met een zo grote groep aan partijen, betekent helaas ook dat er concessies gedaan moeten worden. Hierdoor hebben bepaalde relevante en effectieve interventies het akkoord niet gehaald. Denk hierbij aan structurele accijnsverhogingen, harde maatregelen om het aantal verkooppunten te reduceren en het voorzien in een goede rookstoporganisatie inclusief vergoeding. Bij de uitwerking van het akkoord blijven we deze onderdelen onder de aandacht brengen.

Samen werken aan een rookvrije generatie

Met het afgelopen vrijdag gelanceerde Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan zeventig partijen - waaronder maatschappelijke organisaties, bedrijven, branches, patiëntorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijs en het kabinet - samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Samen willen alle partijen bereiken dat:

  • in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan;
  • jongeren en zwangeren geen alcohol drinken;
  • iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol;
  •  het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt.

Meer informatie

Aanvullende informatie voor huisartsenpraktijken:

De NHG-Leefstijlmodules over Roken, Alcohol en Overgewicht
Patiënteninformatie over gezonde leefstijl op Thuisarts.nl