U bent hier

Huisartsen vinden stimuleren zelfmanagement belangrijk

9 november, 2012

Van zelfmanagement wordt in de gezondheidszorg erg veel verwacht. Huisartsen zien echter dat lang niet alle patiënten in staat zijn om aan zelfmanagement te doen. Van de huisartsen vindt 83% het wel belangrijk dat dit meer gaat gebeuren. Dit blijkt uit een online vragenlijst aan alle deelnemers van het NHG-congres De nieuwe huisarts dat op 9 november plaatsvindt in Den Haag.

Huisartsen zien het als hun taak om de patiënt te betrekken bij het doel van de behandeling en hen zo goed mogelijk in staat te stellen zelf keuzes te maken in de zorg en zelfzorg. Maar voor een groot deel van de patiënten is dit nog geen vanzelfsprekendheid.

Co-creëren van zorg

Patiëntenorganisatie Diabetesvereniging Nederland (DVN) verwacht dat er een groep patiënten is die met zelfmanagement aan de slag zal gaan, maar dat er ook een groep zal blijven die dat niet kan of wil. Daarom is het belangrijk dat de huisarts het type behandeling aanpast aan het type patiënt. Ondanks de verschillen tussen unieke patiënten heeft Maarten Ploeg, directeur DVN, wel ambitie: ‘Als dokter en patiënt samen in een dossier gaan werken hebben we de ideale mini-community en kunnen we samen zorg co-creëren’.

Optimaliseren van informatie-uitwisseling

Het NHG ziet het als zijn taak om huisartsen in de gelegenheid te stellen informatie met de patiënt uit te wisselen wanneer beiden dat willen. Daarom werken we aan het optimaliseren van ICT-ondersteuning van de huisartsenzorg onder meer met het huisartsinformatiesysteem en de digitale gegevensuitwisseling tussen huisarts en patiënt.