U bent hier

Huisartsen kunnen in regiocoalities aan de slag met online inzage

5 juli, 2019

Het NHG, de LHV en InEen hebben het programma OPEN in het leven geroepen: Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland. OPEN helpt huisartsen en eerstelijnsorganisaties bij het verlenen van toegang aan patiënten tot (een deel van) hun medische gegevens. Daarbij gaat het om onder andere medicatie, episodes, contra-indicatie en overgevoeligheden. Het programma OPEN maakt afspraken met HIS-leveranciers over het ontsluiten van gegevens (techniek) zodat u dat als huisarts niet zelf hoeft te doen. Ook biedt OPEN huisartsen(organisaties) praktische ondersteuning, onder andere door scholing en hulp bij het plannen en invoeren van ICT-aanpassingen.

Begin juni is de subsidieregeling van VWS voor OPEN ingegaan. Dat betekent dat speciaal gevormde regionale coalities van huisartsen van start kunnen. De regionale coalities zorgen ervoor dat de huisartsenpraktijken in hun regio online inzage van medische gegevens kunnen bieden aan patiënten. Als huisarts kunt u zich bij zo’n coalitie aansluiten zodat zij ook voor u aan de slag gaan. Zodra het mogelijk is om als huisartsenpraktijk aan te sluiten bij een regionale coalitie, laten we u dat weten. 

Financiering voor praktijken

De subsidie gaat grotendeels rechtstreeks naar de huisartsenpraktijken, als tegemoetkoming voor de mensen en tijd die nodig zijn om de online inzage door patiënten in te passen in de praktijk. Daarnaast worden de ICT-systemen geschikt gemaakt zodat alles technisch mogelijk is en komen er materialen voor voorlichting aan patiënten. De speciale regionale coalities gaan helpen met de implementatie in de huisartsenpraktijken, inclusief voorlichting en scholing voor huisartsen.

Startpakket voor de coalities

OPEN werkt met regionale ondersteuning, zodat zij alle huisartsen zo direct mogelijk in de eigen werkomgeving kunnen helpen. Daarom worden er regionale coalities gevormd: meestal bestaan deze uit een samenwerking tussen LHV-Huisartsenkring, zorggroep en/of koepel van gezondheidscentra. Per regio kan de samenstelling verschillen.

Er is een OPEN-startpakket gemaakt om de samenwerkingsverbanden op weg te helpen. Daarin is alle informatie verzameld die nodig is om een goede start te maken.