U bent hier

Huisarts ziet steeds meer slechthorenden

5 juni, 2014

In Nederland hebben bijna 2 miljoen mensen problemen met hun gehoor. Slechthorenden hebben vaker klachten als vermoeidheid, angst, depressieve gevoelens en eenzaamheid dan normaalhorenden.

Hierdoor kunnen problemen ontstaan op het werk, op school of in het sociale leven. Huisartsen moeten alert zijn op signalen die op slechthorendheid wijzen, stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de herziene richtlijn Slechthorendheid. Op Thuisarts.nl staat publieksinformatie over slechthorendheid.

Ongeveer 3% van de bevolking (ouder dan 12 jaar) heeft moeite om een gesprek te volgen met één ander persoon. Een gesprek met 3 of meer personen is voor 14% van de bevolking al moeilijk te volgen. Voor mensen ouder dan 75 jaar is dat respectievelijk 10% en 41%.

Gevolgen voor werk

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd brengt met zich mee dat het aantal (oudere) slechthorenden in de beroepsbevolking toeneemt. De herziene richtlijn over slechthorendheid voor huisartsen en de informatie op Thuisarts.nl voor patiënten besteden dan ook extra aandacht aan de gevolgen voor slechthorenden voor hun werk. Bij de signalering en begeleiding van de werkende slechthorende en bij de aanpak van lawaai op het werk is ook een belangrijke rol voor de bedrijfsarts weggelegd.

Hoortoestellen

Slechthorenden kunnen veel baat hebben bij een hoortoestel of andere hulpmiddelen. Een hoortoestel wordt aangemeten door een audicien, meestal na een voorschrift door een kno-arts. In de NHG- Standaard en op Thuisarts.nl is informatie over hoortoestellen en hoorhulpmiddelen toegevoegd. De huisarts kan zo patiënten actief vragen naar de ervaringen. Als het gebruik tegenvalt gaat de huisarts na wat mogelijke oorzaken zijn. Sommige problemen met het hoortoestel (bijvoorbeeld piepen) kunnen met eenvoudige maatregelen worden opgelost.

Voorlichting

Op de publiekswebsite Thuisarts.nl is patiënteninformatie te vinden over slechthorendheid, waaronder de hoortest, lawaaidoofheid en informatie over hoortoestellen: http://thuisarts.nl/slecht-horen