U bent hier

Huisarts niet verplicht gespecialiseerde ggz-medicatie over te nemen

25 januari, 2018

Sinds de ggz-stelselwijziging worden mensen met een chronische psychiatrische aandoening steeds vaker en sneller van de gespecialiseerde GGZ naar de huisartsenpraktijk verwezen, ook voor herhaalmedicatie. Het NHG stelt dat de huisarts niet verplicht is deze herhaalmedicatie voor te schrijven.

In het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie staat beschreven dat de huisarts niet verplicht is om gespecialiseerde ggz-medicatie voor te schrijven; hij mag deze taak ook weigeren als hij zich onvoldoende bekwaam acht of bij onvoldoende mogelijkheden tot overleg met de behandelend psychiater. Het NHG adviseert om deze medicatie niet voor te schrijven als een zorgvuldige terugkoppeling met noodzakelijke laboratoriumcontroles ontbreekt en/of er geen oproepsysteem voor deze controles aanwezig is. De huisarts moet de patiënten in die gevallen voor herhaalmedicatie naar de psychiater verwijzen.

Lithium en clozapine

Ook als de huisarts geen herhaalmedicatie voorschrijft, is kennis over gespecialiseerde ggz-medicatie, zoals lithium en clozapine, zinvol. Patiënten kunnen met klachten die samenhangen met het gebruik van deze medicatie de huisarts bezoeken. Het is belangrijk dat de huisarts complicaties herkent en weet wanneer hij patiënten (met spoed) naar de psychiater  of internist-nefroloog moet verwijzen. In dit NHG-Standpunt staan aandachtspunten bij gebruik van lithium en clozapine.

Patiënteninformatie

Patiënteninformatie op Thuisarts.nl: Ik gebruik lithium voor een bipolaire stoornis

Meer informatie