U bent hier

Huisarts mag géén valproïnezuur meer starten bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd (12-55)

13 december, 2018

Met het invoeren van een zwangerschapspreventieprogramma voor valproïnezuur is het starten van valproïnezuur aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd voorbehouden aan de neuroloog en psychiater.

Het Europees Geneesmiddelenbewakingscomité heeft besloten dat meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd die valproïnezuur gebruiken moeten deelnemen aan een zwangerschapspreventieprogramma. Het doel van dit programma is blootstelling van het ongeboren kind aan valproïnezuur te vermijden om aangeboren afwijkingen (ca. 10%) en ontwikkelingsstoornissen (ca. 40%) te voorkomen.

De NHG-Standaard Hoofdpijn adviseert naar aanleiding van het zwangerschapspreventieprogramma geen valproïnezuur en topiramaat meer bij migraine.

Niet voorschrijven aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd

Belangrijkste wijziging is dat de behandeling met valproïnezuur gestart en ten minste jaarlijks gecontroleerd moet worden door een specialist die ervaring heeft met de behandeling van epilepsie, bipolaire stoornissen en/of migraine. Dit houdt in dat de huisarts géén valproïnezuur meer mag starten bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het NHG adviseert ook geen herhaalrecepten meer voor te schrijven voor deze indicaties, omdat bij het herhalen van medicatie de huisarts verantwoordelijk is voor de noodzakelijke controles (zoals zwangerschapstest) en de medicamenteuze behandeling (voorlichting en (her)beoordeling indicatie). Lees wat voor praktische consequenties dit voor u heeft.

Meer informatie

Voor de patiënt is een informatiegids beschikbaar. Ook is de medicijnverpakking en de bijsluitertekst aangepast. Elke verpakking is voortaan voorzien van een pictogram en een patiëntenkaart dat waarschuwt voor zwangerschappen.

Op Thuisarts.nl is een nieuwsbericht geplaatst: Controle bij valproïnezuur door neuroloog of psychiater.

Aanvullende informatie over het zwangerschapspreventieprogramma is te vinden op de website van het CBG.