U bent hier

Huisarts krijgt centrale positie in de ggz

4 september, 2013

Het ministerie van VWS wil dat de huisarts een centrale rol krijgt in de psychische hulpverlening. Hiertoe wordt de positie van de huisarts en de praktijkondersteuner-GGZ vanaf 2014 versterkt. En de generalistische basis-ggz komt in de plaats van de huidige eerstelijns psychologische zorg. Doel is dat het aantal verwijzingen naar de duurdere tweedelijns-ggz sterk wordt teruggedrongen.

Meer inzet POH-GGZ

De versterking van de huisartsenzorg betekent dat er meer geld beschikbaar komt voor praktijkondersteuning-GGZ. In 2013 is het aantal uren verhoogd van 4,5 naar 9 uur per week; in de komende jaren wordt dit verder uitgebreid. De huisarts krijgt ook de mogelijkheid om begeleiding via internet te bieden en om een consulent-psychiater of psycholoog in te zetten.

Drie taakgebieden

Om de ggz-taken goed te kunnen afbakenen is er een indeling gemaakt in:1

 • huisartsenzorg bestaande uit: probleemverkenning, diagnostiek en triage, behandeling van klachten, begeleiding en geïndiceerde preventie;
 • generalistische basis-ggz bestaande uit: (aanvullende) diagnostiek en generalistische behandeling bij cliënten met een lichte tot matig-ernstige, niet-complexe psychische stoornis;
 • specialistische gzz bestaande uit: zorg bij complexe en ernstige aandoeningen.

Voorwaarden voor verwijzing

De huisarts kan als enige hulpverlener verwijzen naar de generalistische basis-ggz en naar de specialistische ggz. Voorwaarden voor verwijzing naar de generalistische basis-ggz zijn:

 • er is sprake van een stoornis volgens de DSM-criteria;
 • de benodigde zorg behelst meer dan de huisarts kan bieden.

Van de huisarts of POH-GGZ wordt ook verwacht dat zij de zorgzwaarte inschatten alvorens iemand gericht te verwijzen.

Verdeling in zorgzwaarte

De generalistische basis-ggz bestaat uit vier zorgzwaarte-‘producten’: kort, middellang, intensief en chronisch. De huidige limiet van vijf behandelingen vervalt. Eerstelijns psychologen, psychiaters en psychotherapeuten kunnen deze zorg verlenen. Ook zorggroepen zijn bezig deze vier zorgzwaarte-producten te ontwikkelen.

Boek Protocollaire GGZ

In december publiceert het NHG het boek Protocollaire GGZ, waarin de taken van de POH-GGZ bij de begeleiding van patiënten met psychische klachten zijn uitgewerkt. Het boek geeft vorm aan stepped care-behandeling in de huisartsenpraktijk.

NHG-speerpunt

Om goed te kunnen inspelen op alle veranderingen die op komst zijn, heeft het NHG de ggz aangewezen tot een van de speerpunten voor 2014. Om goed invulling te kunnen geven aan het beleid rond dit speerpunt zal het NHG nauw samenwerken met de PsyHAG (de expertgroep GGZ), zorggroepen, het Trimbos-instituut, de ROS’en en GGZ-Nederland.

Webdossier

In het webdossier GGZ vindt u alle ggz-gerelateerde informatie en producten van het NHG in één oogopslag bij elkaar: nieuwsberichten, standaarden, scholingsaanbod en de Thuisarts.nl-teksten, maar ook brieven (van VWS en de NZa) en overige producten.
Aan bod komen onder meer de onderwerpen:

 • angst
 • depressie
 • dementie
 • delier bij ouderen
 • alcoholgebruik
 • slaapproblemen
 • roken
 • overspanning en burn-out

U vindt in het webdossier bovendien het NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg, de richtlijn Informatieuitwisseling huisarts-tweedelijns GGZ en verschillende LESA’s. Het webdossier zal in de loop der tijd verder uitgroeien.

  

1 Zie: www.rijksoverheid.nl: Geestelijke Gezondheidszorg meer op de juiste plek; dichtbij en niet zwaarder dan noodzakelijk. Nieuwsbericht 17-05-2013.