U bent hier

Huisarts en patiënt digitaal verbonden.

12 juli, 2013

E-consult, online afspraken maken, digitaal inzage in het medisch dossier; e-health staat volop in de belangstelling. Het NHG onderschrijft het belang van e-health en start daarom het project “Huisarts, patiënt en ICT”. Met dit project wil het NHG de digitale verbinding tussen huisarts en patiënt mogelijk maken en waar nodig verder verstevigen.

E-health is een breed begrip. Voor het NHG is vooral de relatie tussen huisarts en patiënt, waar mogelijk en wenselijk ondersteund door middel van digitale middelen van belang. Zie daarvoor ook het NHG Standpunt e-health. Hoewel huisartsen al heel lang zijn geautomatiseerd en digitaal communiceren, begint de digitale uitwisseling van gegevens tussen huisarts en patiënt nu pas langzaam van de grond te komen. Enkele HIS’en zijn gestart met een eigen portal, waarmee patiënten delen van het eigen dossier kunnen inzien, herhaalrecepten kunnen bestellen, e-consulten voeren of online afspraken maken. Een groeiend aantal systemen geeft patiënten de mogelijkheid een eigen dossier te voeren: een Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD). Daarnaast bieden ook ketenzorginformatiesystemen (KISen), in het kader van integrale zorg en zelfmanagement steeds vaker patiënten toegang tot gegevens en nieuwe functies. Het ‘waarom’ van digitale zorg is wel duidelijk. Hóe de digitale relatie tussen huisarts en patiënt vormgegeven moet worden, is nog niet uitgekristalliseerd.

 • Welke e-health “diensten”, processen en/of functies moeten worden ondersteund? Denk bijvoorbeeld aan e-consult, online afspraken maken of digitaal herhalingsrecepten aanvragen;
 • Welke gegevens mogen of moeten hiervoor worden uitgewisseld?
 • Binnen welke randvoorwaarden kan dit op een verantwoorde wijze gebeuren?
 • Wat dit betekent dit voor de bestaande werkwijze en systemen?
 • Hoe kan het NHG zijn leden het beste ondersteunen bij het invoeren en gebruiken van e-health?

Het project “Huisarts, patiënt en ICT” zal op deze vragen antwoord geven. Behalve een richtlijn gegevensuitwisseling huisarts en patiënt wordt gestreefd naar hulpmiddelen die meteen in de praktijk ingezet kunnen worden, zoals checklists, best practices en voorlichtingsmateriaal. Het NHG wil zich vooral richten op de volgende drie thema’s:

 • Beschikbaarheid & bereikbaarheid
  E-health diensten om beschikbaarheid en bereikbaarheid van de praktijk te vergroten, gekoppeld aan de praktijkwebsite: e-consult, online afspraken en online (herhalings)recepten;
 • Ondersteunen zelfmanagement
  Patiënten en huisartsen die aan de slag willen met zelfmanagement kunnen door ICT geholpen worden;
 • Digitale toegang tot medische gegevens
  Het bieden van digitale toegang tot medische gegevens opgeslagen in het HIS, bijvoorbeeld voor gebruik in een Persoonlijk Gezondheids Dossier.

Meer informatie vindt u in het NHG-Standpunt e-health voor huisarts en patiënt.