U bent hier

Herziening STOPP- en START-criteria

8 mei, 2015

De STOPP- en START-criteria uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ zijn herzien. Het toepassen van de STOPP- en START-criteria optimaliseert het geneesmiddelgebruik bij ouderen en vermindert het aantal problemen en ziekenhuisopnames die geneesmiddel gerelateerd zijn.

Om het gebruik van potentieel ongeschikte geneesmiddelen bij ouderen op te sporen, zijn de STOPP- en START-criteria een bewezen effectief screeningsinstrument. Een groot aantal Europese deskundigen, waaronder ook uit Nederland, hebben aan de hand van nieuwe onderzoeken de juistheid en klinische relevantie bepaald van de van oorsprong Ierse criteria. Van deze criteria is een Nederlandse versie gemaakt in samenwerking met EPHOR (Expertisecentrum Pharmacotherapie bij ouderen) en de KNMP. U vindt de nieuwe criteria hier. De nieuwe criteria met een plaatsbepaling vindt u in het NTvG (Ned Tijdschr Geneeskd 2015;159:A8904).

Belangrijkste wijzigingen

Er zijn drie nieuwe STOPP-categorieën opgenomen, namelijk:

  • trombocytenaggregatieremmers/antistolling;
  • geneesmiddelen die de nierfunctie beïnvloeden of die beïnvloed worden door de nierfunctie;
  • geneesmiddelen met anticholinerge bijwerking.

Er zijn ook drie nieuwe START-categorieën toegevoegd:

  • geneesmiddelen voor het urogenitale systeem;
  • analgetica;
  • vaccinaties.

Medicatieboordeling

De multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen helpt artsen, apothekers en patiënten van 65 jaar en ouder de juiste keuzes te maken in het gebruik van medicijnen. Een jaarlijkse medicatiebeoordeling –met behulp van de STOPP- en START-criteria- moet voorkomen dat deze kwetsbare patiëntengroep ongewenste medicatie gebruikt.