U bent hier

Herziening NHG-Standaarden Angst en Depressie

1 april, 2019

De NHG-Standaarden Angst en Depressie zijn gedeeltelijk herzien. Bij beide NHG-Standaarden gaat het om: voorschrijven van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) aan jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) en afbouwen van SSRI's bij alle volwassenen

De NHG-Standaard Angst en de NHG-Standaard Depressie zijn beschikbaar in uw vertrouwde webomgeving. 

Suïciderisico bij jongvolwassenen

Jongvolwassenenhebben bij SSRI-gebruik een verhoogd risico op suïcidaal gedrag. Daarom is de aanbeveling om bij hen SSRI’s met grote zorgvuldigheid voor te schrijven. Daarbij horen:

  • vooraf het suïciderisico inschatten, eventueel met hulp van een psychiater
  • wekelijkse controles, zeker in de 1e maand na de start
  • starten met een halve dosering

Afbouwen SSRI’s en SNRI’s

Het NHG ontwikkelde eerder samen met psychiaters, apothekers en patiënten- en familieorganisaties een evidence- en practice-based onderbouwd advies over SSRI’s en SNRI’s afbouwen. Dit multidisciplinaire document is verwerkt in de NHG-Standaarden met uitgebreidere aanbevelingen voor afbouwen van SSRI's, inclusief adviezen over geleidelijkere afbouwschema's om onttrekkingsverschijnselen te voorkomen.

De aandacht voor antidepressiva laat onverlet dat psychotherapie als behandeling bij de meeste indicaties de voorkeur heeft boven antidepressiva.

Voorlichting Thuisarts.nl

De Thuisartsteksten over Angstklachten, Angststoornissen en Depressie zijn waar nodig geactualiseerd naar aanleiding van de herziene standaarden. Met name de teksten over medicijnen en afbouwen zijn inhoudelijk aangepast.

Angststoornis

Depressie

Scholing op maat

Een verkorte Standaard in Praktijk-cursus (StiP-cursus) is beschikbaar en kunt u in uw regio organiseren via onze scholingspartners. Bij StiP-bijeenkomsten hebben deelnemers de gelegenheid om dieper in te gaan op de herziene standaarden en te oefenen met casuïstiek.

Meer informatie over deze cursus kunt u aanvragen via Tessa Vocke:
t.vocke@nhg.org, of telefonisch via 088 – 506 56 24.

Nieuwe e-learning Angst en depressie

Ook een nieuwe e-learning is beschikbaar. De online cursus gaat in op:

  • diagnostiek
  • behandeltechnieken- en beleid
  • begeleiding bij afbouw medicatie

Ook FTO-materialen beschikbaar

Gelijktijdig met het verschijnen van de NHG-Standaarden zijn de gelijknamige herziene modules voor uw farmacotherapeutische overleg beschikbaar: de FTO-module en presentatie depressie en de FTO-module en presentatie angst. De materialen zijn te downloaden op de website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).