U bent hier

Herziening GVS onvoldoende onderbouwd volgens Adviescollege Toetsing Regeldruk

Herziening GVS onvoldoende onderbouwd

9 september, 2022

Het ontbreekt aan onderbouwing van de extra kosten en regeldruk, oordeelt het Adviescollege Regeldruk (ATR). Het adviescollege adviseert Minister Kuipers de gevolgen van de herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor onder andere huisartsen en patiënten beter te onderbouwen. Voor deze risico’s hebben het NHG, de LHV en andere zorgkoepels al diverse keren gewaarschuwd.

Het adviescollege oordeelt dat onder meer de extra kosten en regeldruk beter onderbouwd moet worden. Ook is het college kritisch over de beoogde structurele besparing (140 miljoen per jaar) van deze herziening. ‘Mede als gevolg van het feit dat het voorstel mogelijk niet goed werkbaar is voor huisartsen en andere zorgverleners’, aldus het ATR.

Lees hier het volledige advies van het ATR

Het ATR benadrukt dat het geen uitspraak doet over de wenselijkheid om via de GVS-herberekening de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen in te perken. Het adviescollege doet enkel uitspraak over de regeldruk en onderbouwing. Aan minister Kuipers (VWS) is gevraagd om te reageren op de adviespunten en is verzocht om een eventuele wijziging van de GVS-herberekening opnieuw voor te leggen aan het ATR.

Zwaarwegende kritiek en meermaals waarschuwen

Het oordeel van het ATR sluit aan op de risico’s waar wij Minister Kuipers en zijn voorganger herhaaldelijk voor hebben gewaarschuwd. Vanuit LHV en NHG en andere zorgkoepels is meermaals zwaarwegende kritiek geuit op de plannen om kosten te besparen door het GVS te moderniseren.

Meer informatie

Herberekening GVS toch in werking in 2023

NHG en LHV waarschuwen voor risico’s GVS-herberekening

Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem leidt tot veel onrust bij patiënten en zorgverleners

Artsen en apothekers pleiten bij minister voor richtlijngericht voorschrijven