U bent hier

Herziene richtlijn HASP beschikbaar

1 december, 2017

De richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-specialist (Richtlijn HASP) is herzien. In deze richtlijn staan afspraken tussen huisartsen en medisch specialisten over tijdigheid, overdracht, verantwoordelijkheid en vaste informatiemomenten. Nieuw is de Gedragscode HASP die de belangrijkste afspraken samenvat. De HASP-viewer maakt het gemakkelijk voor zowel huisartsen als specialisten de richtlijn te gebruiken.

Huisartsen werken al voor 95% volgens de richtlijn HASP doordat zij dezelfde verwijsapplicatie (van ZorgDomein) gebruiken. Bij de specialisten is er in de uniformiteit van informatie-uitwisseling nog een wereld te winnen. Daarom is richtlijn herzien met de volledige participatie van alle wetenschappelijke specialistenverenigingen en is er nu één landelijk model voor het uitwisselen van efficiënte berichten tussen huisarts en specialist. In de Gedragscode HASP zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd.

Wederzijdse winst

Voor de huisarts zit de grootste winst in de tijdigheid van het ontslagbericht uit het ziekenhuis, dat dezelfde dag binnenkomt inclusief een heldere boodschap voor de huisarts voor verder beleid. Medisch specialisten kunnen van huisartsen een verbeterd bericht met relevante context verwachten. Een duidelijke, heldere vraag maakt het voor de medisch specialist duidelijk wat er wordt verwacht. De richtlijn biedt voor dergelijke berichten goede voorbeelden. Een ondersteunend product is de HASP viewer, waarin verschillende formats voor berichtmomenten zitten.

Richtlijn benutten

De implementatie van deze ICT richtlijn vraagt inzet van onder meer zorgverleners, ICT leveranciers en zorgaanbieders. Voor een goede landing zijn uniforme inbouw en naleving van belang. Voor implementatie wordt een traject van 3 jaar voorzien vanaf 1 januari 2018. Het NHG en de FMS ondersteunen de uitrol met een ‘routekaart’ en door feedback te verzamelen. 

Regio-organisaties die in januari een aanvang willen maken met de implementatie van de richtlijn HASP, kunnen zich aanmelden bij Carinke Buiting van het NHG.

Meer informatie

De FMS zal de richtlijn en de bijbehorende samenvattingskaart op richtlijnendatabase.nl plaatsen.