U bent hier

Herziene NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma

1 december, 2017

Er zijn veel verschillende oogaandoeningen die gepaard (kunnen) gaan met een rood oog, variërend van onschuldig tot visusbedreigend. De negentien belangrijkste en meest voorkomende worden beschreven in de herziene standaard, ingedeeld naar traumatische en niet-traumatische aandoeningen. Welke inzichten zijn veranderd in de herziene standaard?

Geen antibioticum bij infectieuze conjunctivitis door banale verwekker

Een bacteriële conjunctivitis kan niet betrouwbaar worden onderscheiden van een virale conjunctivitis. Bovendien geneest een infectieuze conjunctivitis niet sneller met een lokaal antibioticum, zelfs niet als er achteraf een bacterie aanwezig was. Bij zowel een bacteriële als een virale oorzaak treedt meestal binnen één tot twee weken spontaan genezing op. Er is daarom geen reden om een lokaal antibioticum voor te schrijven. Aanvullende redenen om geen antibiotica te geven zijn de extra oogirritatie die bij 10% van de patiënten optreedt, de kans op het ontwikkelen van allergie en de toename van antibioticumresistentie. Omdat wordt aangenomen dat patiënten met oogziekten en immuuncompromitterende aandoeningen meer risico op complicaties lopen, luidt het advies om hun wel een lokaal antibioticum voor te schrijven.

Keratitis dendritica niet automatisch naar oogarts

Keratitis dendritica wordt veroorzaakt door het herpes-simplexvirus. Vanwege de goede herkenbaarheid en de te verwachten goede genezing kan de huisarts een eerste dendritische keratitis meestal zelf behandelen. In de standaard komen de instructies bij het gebruik van aciclovirzalf en het frequente controlebeleid aan bod.

Verwarm oogleden voor reiniging bij blefaritis

Bij blefaritis disfunctioneert het meibomkliertje. De basisbehandeling bestaat uit ooglidhygiëne met drie stappen: verwarm de oogleden, direct gevolgd door massage van de oogleden in verticale richting, waarna de ooglidranden worden gepoetst. Dit advies sluit aan op het advies van oogartsen. Hun ervaring is dat de blefaritis daarmee vaak onder controle komt en dat verwijzing voorkomen had kunnen worden als de patiënt daarover in de eerste lijn was geïnstrueerd. In de standaard komen de instructies voor een adequate ooglidhygiëne aan bod. 

Voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Alle bijbehorende voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl zijn aangepast en uitgebreid. Er zijn drie nieuwe teksten geplaatst:

Scholing beschikbaar

Over het onderwerp Het rode oog en oogtrauma is een Individuele e-learning. Deze PIN verschijnt in de eerste week van december 2017.

Bent u PIN-abonnee? Dan staat de e-learning in de eerste week van december voor u klaar in uw  NHG-leeromgeving. Niet-abonnees kunnen dan deze PIN los aanschaffen in de webwinkel.

Ook nieuwe FTO-materialen van het IVM

De FTO-module oogaandoeningen is hier te downloaden.