U bent hier

Herziene NHG-Standaard Rinitis

NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rinitis

2 mei, 2018

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rinitis herzien. De standaard vervangt de versie uit 2006.

Een belangrijke wijziging in de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rinitis is het vervallen van de voorwaarde dat de klachten vier weken aanwezig moeten zijn om de diagnose allergische rinitis te kunnen stellen. Een andere belangrijke verandering is dat de ernst van de klachten bepalend is voor het medicamenteuze beleid. De kernboodschappen in de standaard zijn:

  • rinitis kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven: door slecht slapen, belemmering van dagelijkse activiteiten en werkverzuim
  • de anamnese is leidend voor het onderscheid tussen allergische en niet-allergische rinitis
  • de behandeling van allergische rinitis bestaat afhankelijk van de frequentie en intensiteit van de klachten uit een lokaal of oraal antihistaminicum, een corticosteroïdenneusspray of een combinatie daarvan
  • bij persisterende klachten dient men het behandeleffect te evalueren

Voorlichting Thuisarts.nl

Ook de informatie op Thuisarts.nl over rinitis is geactualiseerd. Deze patiënteninformatie is terug te vinden onder de nieuwe titel ‘Neusklachten, langdurig of vaak terugkomend’ met de subpagina’s:

Nascholing

Vanaf juni 2018 is de PIN Allergische en niet-allergische rinitis beschikbaar. Deze e-learning gaat in op  dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen de vormen van rinitis, op de diagnostiek en het beleid, en op de gevolgen voor de patiënt: werk, hobby en huisdieren. Na het doornemen van deze PIN weet u:

  • wanneer u medicatie voorschrijft aan patiënten met allergische of niet-allergische rinitis
  • welke medicatie aangewezen is
  • of u de diagnose allergische rinitis zonder aanvullend onderzoek kunt stellen

Bent u PIN-abonnee? Dan staat de e-learning vanaf juni 2018 voor u klaar in uw NHG-leeromgeving. Niet-abonnees kunnen deze PIN los aanschaffen in de webwinkel.

Ook FTO-materialen beschikbaar

Gelijktijdig met het verschijnen van de NHG-Standaard is de gelijknamige herziene module voor uw farmacotherapeutische overleg beschikbaar: de FTO-module en presentatie voor een FTO Allergische en niet-allergische rinitis. De materialen zijn te downloaden op de website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).